Banbrytande cybersäkerhetsinnovation som eliminerar dataläckage har beviljats patent

Dataintegritet och dataläckage vid administration av VPN-system har varit ett problem under lång tid. Från och med den 21 april har cybersäkerhetsföretaget Advenica beviljats ett USA-patent för en lösning på problemet, så kallad Three Domain Separation. Teknologin är en unik innovation som förhindrar IT-administratörers tillgång till känslig information.

Three Domain Separation är en tekniklösning som garanterar separation mellan den känsliga datatrafiken och systemadministrationen. Lösningen bygger på att man kompletterar den traditionella två-domän separationen (röd/svart) med en administrationsdomän. Detta ger unik assurans samt skydd mot dataläckage, vilket är centralt för Managed Security Service-leverantörer och för kunder som driftar sin egen cybersäkerhetslösning.

”Patentet förstärker vår position som en ledande leverantör av innovativa cybersäkerhetslösningar. Vi kan erbjuda organisationer unik informationsassurans samtidigt som både intern och extern it-support får verktyg som förenklar administrationen av exempelvis VPN-enheter”, säger Anders Strömberg, VP Marketing, Advenica AB.

För en kostnadseffektiv hantering av en organisations IT-infrastruktur är central administration av installerad VPN-utrustning idag nödvändigt. Advenicas Three Domain Separation med administrativ gateway och dedikerade, krypterade tunnlar för administrativ kommunikation möjliggör nu användarvänlig central administration utan risk för dataläckage.

Patentet är beviljat av United States Patent and Trademark Office. Patentnummer 9015825.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Anders Strömberg, VP Marketing, 0708-16 09 47, anders.stromberg@advenica.com

Läs mer om Three Domain Separation här: www.advenica.com/three-domain-separation

Address: Advenica
P.O. Box 11065
SE-220 11 Lund
Sweden

Visiting address: Advenica

Stora Råby Byaväg 88
SE-224 78 Lund Phone: 46 46 38 60 50 Fax: 46 46 38 60 55

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten och möjliggör därmed samverkan mellan och inom nationer, organisationer och system med höga säkerhetskrav.

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq OMX First North Premier med kortnamnet ADVE. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.advenica.com.


Taggar:

Om oss

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica tillhandahåller avancerade cybersäkerhetslösningar och -tjänster för affärsdriven informationshantering, säker digitalisering och högassurans. I mer än 20 år har Advenica med framtidssäkra och hållbara lösningar möjliggjort för organisationer och företag att ta ett digitalt ansvar. Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Patentet förstärker vår position som en ledande leverantör av innovativa cybersäkerhetslösningar. Vi kan erbjuda organisationer unik informationsassurans samtidigt som både intern och extern it-support får verktyg som förenklar administrationen av exempelvis VPN-enheter.
Anders Strömberg, VP Marketing, Advenica AB