Penser Access: Advenica - Rider på en säkerhetsvåg

Advenica redovisar en omsättning på SEKm 33,1 (13,8) för det fjärde kvartalet 2017, där en större order till FMV om SEKm 27 har levererats under kvartalet. Trots en större order och lägre andel återkommande intäkter levererade Advenica en bruttomarginal på imponerande 72% (53%). Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet landade på SEKm 0,9 (-5,4), där vi hade räknat med SEKm 3,8. Något högre försäljningskostnader än väntat tynger som förklaras av fortsatt stort fokus på försäljningsarbetet för att möta den ökade efterfrågan. Vi bedömer att Advenica har en kontinuerligt fin pipeline med potentiella ordrar som bör ge resultat under andra halvan av 2018, men framförallt 2019. Vi kvarstår vid vår bedömning att potentialen i aktien är hög, men till en hög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://drive.google.com/file/d/1EHzbmlrJbrI3qL54w6NbIstxvm5BL8r_/view

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Om oss

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica tillhandahåller avancerade cybersäkerhetslösningar och -tjänster för affärsdriven informationshantering, säker digitalisering och högassurans. I mer än 20 år har Advenica med framtidssäkra och hållbara lösningar möjliggjort för organisationer och företag att ta ett digitalt ansvar. Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Prenumerera