Cederquist har biträtt Addnode Group vid nyemission

Cederquist har biträtt Addnode Group AB (publ) i samband med en riktad nyemission till ett antal svenska och internationella institutionella investerare.

Genom nyemissionen tillförs bolaget en bruttolikvid om cirka 258 miljoner kronor. Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och tjänster till marknader där Addnode Group har, eller kan ta, en ledande position. Mer information om nyemissionen och Addnode Group finns på bolagets hemsida, www.addnodegroup.com.

Cederquists team bestod av Fredrik Lundén, Louise Génetay och Thomas Bergdahl.

Cederquist är en av de ledande advokatbyråerna på den svenska marknaden. Vi är idag knappt 150 medarbetare, varav 100 jurister, som på ett kontor i centrala Stockholm arbetar mot ett gemensamt mål – att vara bästa möjliga juridiska partner. Vi erbjuder våra kunder specialistkompetens inom de flesta affärsjuridiska områden och har lång erfarenhet av att hantera likväl stora nationella som internationella transaktioner. Cederquist rankas ständigt som en av Sveriges absolut främsta advokatbyråer och med hjälp av olika digitala lösningar och nya arbetssätt befinner vi oss närmare kunden och ser oss idag som en modern affärspartner snarare än en traditionell rådgivare.

Om oss

Cederquist är en av de ledande advokatbyråerna på den svenska marknaden. Vi är idag knappt 150 medarbetare, varav 100 jurister, som på ett kontor i centrala Stockholm arbetar mot ett gemensamt mål – att vara bästa möjliga juridiska partner. Vi erbjuder våra kunder specialistkompetens inom de flesta affärsjuridiska områden och har lång erfarenhet av att hantera likväl stora nationella som internationella transaktioner. Cederquist rankas ständigt som en av Sveriges absolut främsta advokatbyråer och med hjälp av olika digitala lösningar och nya arbetssätt befinner vi oss närmare kunden och ser oss idag som en modern affärspartner snarare än en traditionell rådgivare.

Prenumerera