ACAAI & AAAAI presenterar gemensam position till stöd för ATS riktlinjer för Aerocrines FeNO-test

SOLNA, Sverige - 2 april, 2012 - Aerocrine AB (OMX Nordic Exchange: AERO) meddelar att ett råd bestående av nio medlemmar som företräder de båda prestigefyllda astma-organisationerna American Academy of Allergy, Asthma, and Immunology (AAAAI) och American College of Allergy, Asthma and Immunology (ACAAI) har publicerat ett gemensamt uttalande som stödjer American Thoracic Societys (ATS) kliniska riktlinjer.

ACAAIs och AAAAIs gemensamma uttalande är ett formellt erkännande och stöd för ATS riktlinjer för kliniska tillämpningar av utandad kväveoxid. De båda organisationernas stöd för ATS riktlinjer understryker vikten av att mäta FeNO vid bedömning av luftvägsinflammation och för att kunna fastställa lämplig behandling för patienter med astma. ATS riktlinjer, vilka publicerades i september 2011, definierar kliniska situationer där mätning av luftvägsinflammation är lämpligt, liksom riktlinjer för tolkningen av FeNO-resultat. ATS riktlinjer, som nu alltså fått stöd av AAAAI och ACAAI, konstaterar att FeNO-testet ger läkarna värdefull information som traditionella kliniska verktyg inte kan ge.

- Vi är glada över att alla tre organisationer nu uttalat sitt stöd för FeNO. Det innebär att trovärdigheten nu har ökat markant för den kliniska nyttan av och kostnadseffektiviteten i användandet av NIOX MINO®. Dessutom hjälper vi läkarna att ta beslut baserad på mer information, säger Scott Myers VD Aerocrine.

- Flera privata försäkringsbolag har efterfrågat att alla tre organisationer ska stödja riktlinjerna. ACAAIs och AAAAIs uttalande bevisar att klinikerna ser värdet i och vill använda vårt test. Uttalandet är också av betydelse för läkare utanför USA som tittar på andra länders riktlinjer och data för att förbättra det sätt som de utövar medicin på. Det är tillfredsställande att de tre organisationerna stödjer oss i vårt arbeta att hjälpa fler läkare och patienter, fortsätter Scott Myers.

Astma är en komplex sjukdom som kostar samhället mer än 50 miljarder USD per år bara i USA. Det finns inget botemedel mot astma, nuvarande behandling fokuserar på att kontrollera sjukdomen. Aerocrines instrument för FeNO-mätning, NIOX MINO®, kan hjälpa läkare att identifiera patienter som kommer att svarar på behandling med anti-inflammatoriska läkemedel såsom inhalerade kortikosteroider (ICS), samt identifiera patienter som inte följer sina föreskrivna behandlingar. Det nya uttalandet innebär att alla de stora amerikanska expertorganisationerna för luftvägar nu erkänner vikten av FENO-tester gällande astma.

- Ett FeNO-test möjliggör för läkare att skaffa sig information om den underliggande luftvägs-inflammationen vilket inte varit möjligt i den tidigare behandlingspraxisen, där bland annat vanliga läkarundersökningar, lungfunktionstester och livskvalitetsbedömningar ingått. Detta är ett stort steg på vägen för att förbättra kvaliteten i astmavården", säger Peter Boggs, MD, FACAAI, och medlem i
ACAAI/AAAAI gemensamma utskott.

"Den gemensamma ståndpunkten tillsammans med ATS-riktlinjer är precis det som behövs för att kunna dra nytta av den ökade betalningsviljan hos försäkringsbolagen. Det är egentligen ganska enkelt - om luftvägsinflammation definierar astma och om luftvägsinflammation inte mäts, hur kan då en patient behandlas på ett optimalt sätt? Läkare föreskriver inte en behandling för hypertoni utan att mäta blodtrycket först så varför skulle astma behandlas utan att mäta luftvägsinflammationen?" säger Kathy Hodgdon, Director of Sales and Marketing, Aerocrine.

För mer information om ATS riktlinjer, besök www.thoracic.org. För mer information om det gemensamma uttalandet, besök
http://acaai-365.ascendeventmedia.com/Content.aspx?p=374

För mera information, kontakta:

Scott Myers, VD Aerocrine AB, telefon: 0768-788 379

Michael Colérus, CFO Aerocrine AB, telefon: 070-341 34 72

Om Aerocrine

Aerocrine AB (publ.) är en medicinteknisk koncern fokuserad på förbättrad behandling och kontroll av patienter med inflammation i luftvägarna. Som föregångare och marknadsledare inom mätning och uppföljning av luftvägsinflammation marknadsför Aerocrine produkterna NIOX® Flex och NIOX MINO®. Båda produkterna möjliggör en snabb och tillförlitlig kontroll av det inflammatoriska tillståndet i luftvägarna och kan därmed spela en kritisk roll för en mera effektiv diagnos, behandling och uppföljning av patienter med astma. Aerocrine är baserat i Sverige med egna dotterbolag i USA, Tyskland och England. Aerocrines aktie noterades på Stockholmsbörsen den 15 juni 2007. Informationen är sådan som Aerocrine AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 april, 2012 kl 08.00.

Om oss

Aerocrine AB (publ.) är en medicinteknisk koncern fokuserad på förbättrad behandling och kontroll av patienter med inflammation i luftvägarna. Som föregångare och marknadsledare inom mätning och uppföljning av luftvägsinflammation marknadsför Aerocrine produkterna NIOX® Flex och NIOX MINO®. Båda produkterna möjliggör en snabb och tillförlitlig kontroll av det inflammatoriska tillståndet i luftvägarna och kan därmed spela en kritisk roll för en mera effektiv diagnos, behandling och uppföljning av patienter med astma. Aerocrine är baserat i Sverige med egna dotterbolag i USA, Tyskland och England. Aerocrines aktie noterades på Stockholmsbörsen den 15 juni 2007.

Dokument & länkar