Aerocrine erhåller 1,3 miljoner dollar i förlikning med Apieron Inc’s konkursbo

SOLNA, Sverige - 30 april, 2012 - Aerocrine AB (NASDAQ OMX Nordic Exchange: AERO) meddelar idag, efter flera års processande, att konkursdomstolen, som övervakar anspråken gentemot Aperions konkursbo, har bemyndigat konkursförvaltaren att betala Aerocrine $ 1,3 miljoner dollar i en förlikning.

Den amerikanska konkursdomstolen i Kalifornien, norra distriktet, med dess division i San Fransiscos domare Dennis Montali har beslutat att godkänna den förlikning som förhandlats fram med konkursförvaltaren för att lösa skadeståndskravet för patentintrång och att bemyndiga förvaltaren att betala Aerocrine $ 1 320 000. Förlikningssumman kommer att göras tillgänglig genom en överföring till Aerocrines konto. Inga ytterligare förhandlingar krävs.

“Vi är nöjda med resultatet av detta beslut. Våra jurister har presenterat mycket bevis genom åren och den här typen av lösning är fördelaktig för alla", säger Mats Carlson, Chief Technology Officer, Aerocrine AB.

Som komplement till ovan beskrivna monetära förlikning, vill Aerocrine också påminna om att Aerocrine också förvärvade vissa betydelsefulla immateriella rättigheter från konkursboet för flera år sedan. "IP-rättigheterna har visat sig vara en ganska bra investering för oss”, säger Mats Carlson. Vi har även ersatt de flesta av Aperions instrument med våra egna under de senaste två åren och nu får vi ytterligare $ 1,3 miljoner in i vår kassa. Detta är goda nyheter.", säger Michael Colérus, ekonomichef på Aerocrine AB.

For more information, contact:

Scott Myers, CEO, Aerocrine AB, Phone: +46 768 788 379

Mats Carlson, Chief Technology Officer, Aerocrine, AB +46 8 629 07 83

Michael Colerus, CFO, Aerocrine AB, Phone +46 8 629 07 85

Om Aerocrine

Aerocrine AB (publ.) är en medicinteknisk koncern fokuserad på förbättrad behandling och kontroll av patienter med inflammation i luftvägarna. Som föregångare och marknadsledare inom mätning och uppföljning av luftvägsinflammation marknadsför Aerocrine produkterna NIOX® Flex och NIOX MINO®. Båda produkterna möjliggör en snabb och tillförlitlig kontroll av det inflammatoriska tillståndet i luftvägarna och kan därmed spela en kritisk roll för en mera effektiv diagnos, behandling och uppföljning av patienter med astma. Aerocrine är baserat i Sverige med egna dotterbolag i USA, Tyskland och England. Aerocrines aktie noterades på Stockholmsbörsen den 15 juni 2007. Informationen är sådan som Aerocrine AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april, 2012 kl 08.00.

Om oss

Aerocrine AB (publ.) är en medicinteknisk koncern fokuserad på förbättrad behandling och kontroll av patienter med inflammation i luftvägarna. Som föregångare och marknadsledare inom mätning och uppföljning av luftvägsinflammation marknadsför Aerocrine produkterna NIOX® Flex och NIOX MINO®. Båda produkterna möjliggör en snabb och tillförlitlig kontroll av det inflammatoriska tillståndet i luftvägarna och kan därmed spela en kritisk roll för en mera effektiv diagnos, behandling och uppföljning av patienter med astma. Aerocrine är baserat i Sverige med egna dotterbolag i USA, Tyskland och England. Aerocrines aktie noterades på Stockholmsbörsen den 15 juni 2007.

Dokument & länkar