Aerocrine ingår samarbete för bättre behandling av astma och tarmsjukdomar

SOLNA – 15 oktober, 2007 – Aerocrine AB (OMX Nordic Exchange: AERO) meddelar att bolaget gått in som samarbetspart i ett program för utveckling av diagnostiska metoder vid allergi, astma och födoämnesöverkänslighet.

Forskningsprogrammet syftar till att utveckla enkla diagnostiska metoder vid allergi,
astma och födoämnesöverkänslighet för användning i specialist- och primärsjukvården.
Programmets mål är bland annat att utveckla och kliniskt utvärdera utrustning för att mäta inflammation i de perifera luftvägarna via utandningsluft, samt typ och grad av inflammation i tarm via rektala provtagningar av gas och vätska. Vidare skall utvecklingsarbete utföras för att möjliggöra mätning av olika typer av antikroppar och andra inflammationsmarkörer i blod, saliv och tarmvätska. Med sin nya produkt NIOX® Flex utvidgar Aerocrine möjligheterna till att även mäta var i luftvägarna inflammationen sitter. Detta kan ha stor betydelse för val av behandling av patienter med astma.

Samarbetsparter är Phadia AB, Aerocrine AB, Alimenta Medical AB, Uppsala universitet, samt Akademiska sjukhuset. VINNOVA sponsrar med hälften av kostnaderna för projektet medan de industriella aktörerna står för den andra hälften.

Kroniska inflammatoriska sjukdomar utgör tillsammans en betydande del av samhällets kostnader för sjukvård och produktionsbortfall. Dessa sjukdomar orsakar också stort mänskligt lidande och försämrad livskvalitet. Vissa inflammationssjukdomar har dessutom ökat markant under de senare årtiondena, bland annat astma och celiaki. I många fall finns bra medicinsk behandling, inte minst för astma, och korrekt elimineringsdiet vid födoämnesöverkänslighet kan leda till total symtomfrihet. Bristen på enkla och pålitliga mätmetoder begränsar dock diagnos och uppföljning av behandling.

Om oss

Aerocrine AB (publ.) är en medicinteknisk koncern fokuserad på förbättrad behandling och kontroll av patienter med inflammation i luftvägarna. Som föregångare och marknadsledare inom mätning och uppföljning av luftvägsinflammation marknadsför Aerocrine produkterna NIOX® Flex och NIOX MINO®. Båda produkterna möjliggör en snabb och tillförlitlig kontroll av det inflammatoriska tillståndet i luftvägarna och kan därmed spela en kritisk roll för en mera effektiv diagnos, behandling och uppföljning av patienter med astma. Aerocrine är baserat i Sverige med egna dotterbolag i USA, Tyskland och England. Aerocrines aktie noterades på Stockholmsbörsen den 15 juni 2007.

Prenumerera

Dokument & länkar