Aerocrine passerar regulatorisk milstolpe i Japan.

SOLNA – 4 april, 2013 – Aerocrine AB (OMX Nordic Exchange: AERO)meddelar att de japanska myndigheterna (PMDA) har givit bolagets product NIOX MINO ® från 2008 godkännande för FeNO-(fractional exhaled nitric oxide)-mätningar, dvs för att utvärdera patienter med luftvägsinflammation såsom astma.

Japanska läkemedelsverket (PMDA) beslutade den 28 mars 2013 efter en grundlig genomgång av ansökan, att ge tillstånd för NIOX MINO, (2008 års version), att få marknadsföras och säljas i Japan. Eftersom Aerocrine har ersatt 2008 års modell av NIOX MINO med en nyare modell (2010) kommer godkännandet dock ha begränsad effekt på bolagets försäljning i Japan i nuläget.

-Vi ser godkännandet som att vi har nått ytterligare en regulatorisk milstolpe. Vi är väldigt stolta över att vara det första bolag som har fått godkännande för FeNO-metoden i Japan, säger Tobias Bergenblad, Commercial Director Aerocrine i Asien.

Astma – ett växande hälso- och sjukvårdsproblem.

Astma är ett snabbväxande hälsoproblem. Astma uppkommer av kronisk inflammation i luftvägarna. Mellan 100 och 150 miljoner personer i världen lider av astma och antalet ökar. Över 100 000 personer världen över dör varje år i astmarelaterade sjukdomar enligt statistik från WHO. Det finns ca tre miljoner astmatiker i Japan. Ca 7 procent av dem har allvarlig astma medan ca 30 procent har en lindrigare form av astma.

För mer information, vänligen kontakta:

Scott Myers, Chief Executive Officer, Aerocrine AB, Phone: +46 768 788 379

Om Aerocrine

Aerocrine AB är ett medicinteknikföretag som fokuserar på förbättrad behandling och vård av patienter med inflammatoriska luftvägssjukdomar såsom astma. Aerocrine är världsledande inom detta område. NIOX MINO® från Aerocrine underlättar snabb och tillförlitlig patientnära mätning av luftvägsinflammation. Produkten spelar en kritisk roll för att effektivisera diagnostisering, behandling och uppföljning av patienter med inflammatoriska luftvägssjukdomar. Aerocrine är baserat i Sverige med dotterbolag i USA, Tyskland, Schweiz och Storbritannien. Aerocrine är noterat vid Stockholmsbörsen sedan 2007 (AERO-B.ST). För mer information, vänligen besök www.aerocrine.com och www.niox.com.

Informationen är sådan som Aerocrine AB (publ.) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 april 2013 kl. 08:00.

Om oss

Aerocrine AB (publ.) är en medicinteknisk koncern fokuserad på förbättrad behandling och kontroll av patienter med inflammation i luftvägarna. Som föregångare och marknadsledare inom mätning och uppföljning av luftvägsinflammation marknadsför Aerocrine produkterna NIOX® Flex och NIOX MINO®. Båda produkterna möjliggör en snabb och tillförlitlig kontroll av det inflammatoriska tillståndet i luftvägarna och kan därmed spela en kritisk roll för en mera effektiv diagnos, behandling och uppföljning av patienter med astma. Aerocrine är baserat i Sverige med egna dotterbolag i USA, Tyskland och England. Aerocrines aktie noterades på Stockholmsbörsen den 15 juni 2007.

Dokument & länkar