Aerocrine publicerar Årsredovisning för 2014

SOLNA, Sverige - 13 april, 2015 - Aerocrine AB (Nasdaq Stockholm: AERO) meddelar att årsredovisningen för 2014 har publicerats.

Den fullständiga årsredovisningen finns på Bolagets hemsida. Följ bifogade länk:

http://www.aerocrine.com/sv/Investor-relations/Senaste-arsredovisningen/

För mer information, kontakta:

Scott Myers, Chief Executive Officer, Aerocrine AB, Phone: +1 970 368 0336

Marshall Woodworth, Chief Financial Officer, Aerocrine AB: +1 919 749 8748 or +46 709 695 219

Om Aerocrine

Aerocrine AB är ett medicinteknikföretag som fokuserar på förbättrad behandling och vård av patienter med inflammatoriska luftvägssjukdomar såsom astma. Aerocrine är världsledande inom detta område. NIOX MINO® och NIOX VERO® från Aerocrine underlättar snabb och tillförlitlig patientnära mätning av luftvägsinflammation. Produkten spelar en kritisk roll för att effektivisera diagnostisering, behandling och uppföljning av patienter med inflammatoriska luftvägssjukdomar. Aerocrine är baserat i Sverige med dotterbolag i USA, Tyskland, Schweiz och Storbritannien. Aerocrine är noterat vid Stockholmsbörsen sedan 2007 (AERO-B.ST). För mer information, vänligen besök www.aerocrine.com och www.niox.com.

Informationen är sådan som Aerocrine AB ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 april 2015  kl. 08:00

Om oss

Aerocrine AB (publ.) är en medicinteknisk koncern fokuserad på förbättrad behandling och kontroll av patienter med inflammation i luftvägarna. Som föregångare och marknadsledare inom mätning och uppföljning av luftvägsinflammation marknadsför Aerocrine produkterna NIOX® Flex och NIOX MINO®. Båda produkterna möjliggör en snabb och tillförlitlig kontroll av det inflammatoriska tillståndet i luftvägarna och kan därmed spela en kritisk roll för en mera effektiv diagnos, behandling och uppföljning av patienter med astma. Aerocrine är baserat i Sverige med egna dotterbolag i USA, Tyskland och England. Aerocrines aktie noterades på Stockholmsbörsen den 15 juni 2007.

Prenumerera

Dokument & länkar