Aerocrine tillsätter ny chef på amerikanska marknaden

SOLNA, Sweden – 18 april, 2012 - Aerocrine AB (OMX Nordic Exchange: AERO) har anställt Ken Marshall som ny chef för den amerikanska verksamheten i Aerocrine Inc. Ken Marshall tillträder sin nya tjänst omedelbart. 

Ken Marshall har mer än 20 års erfarenhet från olika globala kommersiella verksamheter inom såväl läkemedel som medicinska instrument och har arbetat med marknadsföring, försäljning, hälsoekonomi och kostnadsersättningsstrategier samt affärsutveckling. Närmast kommer Ken Marshall från en position som Vice President Marketing på Ikaria, ett intensivvårdsföretag som fokuserar på kommersialiseringen av ett läkemedel/instrument som är tänkt att användas för behandling av hypoxisk andningssvikt hos prematura barn, där han även ansvarade för strategier för nya produkter och instrumentutveckling. Tidigare har Ken Marshall varit Vice President Marketing på GlaxoSmithKline där hans primära ansvar var lansering och kommersialisering av flera viktiga produkter, däribland Imitrex/Amerge, Vesicare, Zofran samt flera produkter i företagets HIV-portfölj.

Ken Marschall har en kandidatexamen, Bachelor of Science in Business Administration, inom marknadsföring och ekonomi från Western Carolina University och en magisterexamen i ekonomi, Master of Business Administration, från Houston Baptist University.

"Såväl flera styrelseledamöter och nyckelpersoner i min ledningsgrupp som jag själv har under de senaste månaderna varit involverade i anställningsprocessen. Efter att ha utvärderat alla kandidater kände vi att Ken hade den rätta kombinationen av erfarenhet och egenskaper i form av ledarskap, skarpsinne och förmåga som krävs för att öka på takten i vår tillväxt och bygga en högpresterande organisation i USA framöver. "

"Ken har mycket stora kunskaper inom luftvägarna och tar med sig en stor portion erfarenhet från såväl små som stora företag till Aerocrine. Ken kommer att rapportera till mig och ingå i min ledningsgrupp. Den amerikanskan marknaden kommer att vara vår största marknad och vi har ett behov av att accelerera vår verksamhet där. Vi har under de senaste månaderna fokuserat på att lägga grunden för en varaktig tillväxt och med den här förändringen tillförs en senior talang som gör det enklare att uppnå våra affärsmål", säger Scott Myers, VD, Aerocrine AB.

"Jag ser fram emot att börja på Aerocrine nu när bolaget befinner sig i ett så spännande tillväxts- och utvecklingsskede. Jag är också mycket glad över att få vara med och bygga upp en stark och väl fungerande organisation här i USA för att säkerställa att vi även fortsättningsvis ska kunna hjälpa läkare att ta bättre beslut genom användandet av Aerocrines instrument och test för sina patienter" säger Ken Marshall.

För mer information, vänligen kontakta:

Scott Myers, VD Aerocrine AB, telefon: 0768-788 379

 

Om Aerocrine

Aerocrine AB (publ.) är en medicinteknisk koncern fokuserad på förbättrad behandling och kontroll av patienter med inflammation i luftvägarna. Som föregångare och marknadsledare inom mätning och uppföljning av luftvägsinflammation marknadsför Aerocrine produkterna NIOX® Flex och NIOX MINO®. Båda produkterna möjliggör en snabb och tillförlitlig kontroll av det inflammatoriska tillståndet i luftvägarna och kan därmed spela en kritisk roll för en mera effektiv diagnos, behandling och uppföljning av patienter med astma. Aerocrine är baserat i Sverige med egna dotterbolag i USA, Tyskland och England. Aerocrines aktie noterades på Stockholmsbörsen den 15 juni 2007. Informationen är sådan som Aerocrine kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 april 2012 klockan 08:00.

Om oss

Aerocrine AB (publ.) är en medicinteknisk koncern fokuserad på förbättrad behandling och kontroll av patienter med inflammation i luftvägarna. Som föregångare och marknadsledare inom mätning och uppföljning av luftvägsinflammation marknadsför Aerocrine produkterna NIOX® Flex och NIOX MINO®. Båda produkterna möjliggör en snabb och tillförlitlig kontroll av det inflammatoriska tillståndet i luftvägarna och kan därmed spela en kritisk roll för en mera effektiv diagnos, behandling och uppföljning av patienter med astma. Aerocrine är baserat i Sverige med egna dotterbolag i USA, Tyskland och England. Aerocrines aktie noterades på Stockholmsbörsen den 15 juni 2007.

Dokument & länkar