Aerocrine utser Morten Gunvad till VP Commercial Operations Europa och Asien

SOLNA, Sverige – 15 augusti 2011 – Aerocrine AB (OMX Nordic Exchange: AERO) meddelade idag att Morten Gunvad tillträder en ny befattning som Vice President Commercial Operations EU & Asia.  Morten kommer att leda bolagets försäljnings- och marknadsaktiviteter utanför Nordamerika för att öka försäljningen både i Aerocrines direkta och distributörsmarknader.

Morten Gunvad tillför 17 års industrierfarenhet från seniora befattningar inom försäljning och marknadsföring. Morten kommer närmast från en befattning som Vice President Soft Tissue Implants Europe på Covidien, ett globalt ledande bolag inom medicinteknik och hälsovårdsprodukter.

Morten kommer att med bas i Sverige ansvara för att ytterligare förstärka Aerocrines kommersiella verksamhet i Europa och Asien, samt utveckla bolagets regionala försäljnings- och marknadsstrategier. Han kommer att rapportera till VD och ingå i koncernens ledningsgrupp.

- Aerocrine har skapat fantastiska förutsättningar baserade på egna vetenskapliga upptäckter och bringar en revolutionerande ny biomarkör till den internationella marknaden. Bolaget är globalt marknadsledande med unika produkter och tjänster som svarar mot ett mycket stort medicinskt behov inom en av världens mest utbredda kroniska sjukdomar. Jag ser fram emot att bidra till att bolagets produkter blir tillgängliga för ett växande antal människor som lever med astma, säger Morten Gunvad.

- Aerocrine har försäljningsverksamhet i ett stort antal länder i Europa och Asien där en betydande andel av bolagets omsättning genereras. Mortens omfattande praktiska erfarenhet från internationell försäljning och strategisk utveckling inom vår industri är en viktig förstärkning av vår organisation, säger Paul de Potocki, VD för Aerocrine. Jag är mycket glad att hälsa Morten välkommen till Aerocrines ledning.

   Astma är en kronisk inflammatorisk luftvägssjukdom som orsakar bland annat hosta och andningsbesvär. Sjukdomen drabbar runt 300 miljoner människor i världen, varav en betydande andel är barn. Aerocrines grundare gjorde den ursprungliga upptäckten att halten av kväveoxid i utandningsluften, FENO, är förhöjd hos patienter med astma. Detta har möjliggjort en snabb, effektivt och proaktivt metod för att mäta den underliggande inflammationen vid astma, istället för att enbart vara hänvisad till att reaktivt monitorera dess negativa konsekvenser i form av symtom och försämrad lungfunktion. Metoden har stort värde både i samband med diagnos och för val av korrekt medicinering, samt för den löpande behandlingen av astma vilken syftar till att kontrollera luftvägsinflammationen.
Idag har mer än fyra miljoner patienttest utförts i världen med Aerocrines NIOX produkter.

För mera information, kontakta:

Paul de Potocki, VD, telefon: +46 8 629 07 80

 

Om Aerocrine Aerocrine AB (publ.) är en medicinteknisk koncern fokuserad på förbättrad behandling och kontroll av patienter med inflammation i luftvägarna. Som föregångare och marknadsledare inom mätning och uppföljning av luftvägsinflammation marknadsför Aerocrine produkterna NIOX® Flex och NIOX MINO®. Båda produkterna möjliggör en snabb och tillförlitlig kontroll av det inflammatoriska tillståndet i luftvägarna och kan därmed spela en kritisk roll för en mera effektiv diagnos, behandling och uppföljning av patienter med astma. Aerocrine är baserat i Sverige med egna dotterbolag i USA, Tyskland och England. Aerocrines aktie noterades på Stockholmsbörsen den 15 juni 2007. Informationen är sådan som Aerocrine AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 augusti, 2011 kl 08.00.

Om oss

Aerocrine AB (publ.) är en medicinteknisk koncern fokuserad på förbättrad behandling och kontroll av patienter med inflammation i luftvägarna. Som föregångare och marknadsledare inom mätning och uppföljning av luftvägsinflammation marknadsför Aerocrine produkterna NIOX® Flex och NIOX MINO®. Båda produkterna möjliggör en snabb och tillförlitlig kontroll av det inflammatoriska tillståndet i luftvägarna och kan därmed spela en kritisk roll för en mera effektiv diagnos, behandling och uppföljning av patienter med astma. Aerocrine är baserat i Sverige med egna dotterbolag i USA, Tyskland och England. Aerocrines aktie noterades på Stockholmsbörsen den 15 juni 2007.

Dokument & länkar