Aerocrines FeNO-test omfattas av Texas Medicaids kostnadsersättning från 1 april

SOLNA – 20 februari, 2013 - Aerocrine AB (OMX Nordic Exchange: AERO) meddelar att Texas Medicaid inför kostnadsersättning för FeNO-tester från och med 1 april, 2013. Under ett möte om ersättningsnivåer för FeNO-tester, arrangerat av The Texas Health and Human Services Commission den 13 februari i år i Austin, Texas, USA, stöttade mötesdeltagarna de föreslagna ersättningsnivåerna från Medicaid fullt ut.

Texas har den tredje största andelen av befolkningen (fler än 3,7 miljoner personer) som omfattas av Medicaid (offentligt sjukvårdsprogram) i USA efter Kalifornien och New York. I och med att Texas tillkommer täcker nu Medicaid Fractional exhaled Nitric Oxide (FeNO)-tester i 36 stater samt District of Columbia. Den innovativa metoden att mäta FeNO-nivåer hjälper läkarna att bedöma och behandla astma där de konventionella astma-testerna ofta inte korrelerar med allergisk luftvägsinflammation, vilket är en viktig del i sjukdomsbilden.

Daniel Ramirez, MD, San Antonio, Texas, som är certifierad allergiläkare för både barn och vuxna gav ett muntligt utlåtande vid mötet om de föreslagna kostnadsersättningarna från Medicaid:

-Den här nya icke-invasiva teknologin hjälper oss att utvärdera och behandla våra patienters astma på ett effektivare sätt. Det är speciellt användbart när jag för en dialog med mina patienter om ifall de behöver eller inte behöver medicinera mot astma. Det fungerar som ett ”sanningsserum” där vi kan säkerställa att patienterna följer sin förskrivna behandling. Hittills har jag använt testerna utan att få täckning för kostnaderna eftersom jag vet vilka fördelar testerna ger mina patienter, avslutade Daniel Ramirez sitt uttalande.

Aerocrine AB meddelar att även flera andra läkare i Texas skickade in skriftliga utlåtanden som uttryckte stöd för att Medicaid bör täcka FeNO-tester och stöd för de föreslagna nivåerna på kostnadsersättning. Joseph Diaz, M.D, certifierad allergiläkare i San Antonio noterade

-Jag använder FeNO-mätningar för att avgöra hur allvarlig en underliggande allergisk inflammation är, något som mätning av lungfunktion inte tar hänsyn till. Resultaten av FeNO tester påverkar mina beslut på flera sätt: De ger värdefull information om en behandlings effekt och huruvida mina patienter verkligen följer sin inhalerade steroid-behandling eller inte. Det hjälper mig också att identifiera andningsproblem som inte är relaterade till astma och kan då söka andra orsaker till problemen.

-Vi har sett en signifikant ökning av antalet försäkringsbolag som täcker FeNO-tester sedan ”American Thoracic Society Practice Guideline for Clinical Applications for FeNO” publicerades 2011. Publikationer som nyligen visar på kliniska effekter av FeNO mätningar, kombinerat med utmärkta hälsoekonomiska fördelar bidrar självklart till att allt fler försäkringsbolag väljer att ersätta kostnaderna för FeNO-mätning, säger Ken Marshall, chef för Aerocrines verksamhet i USA. Med beslutet i Texas så ersätter nu cirka 60% av alla privata och offentliga program FeNO-mätningar.

-Under de senaste sex månaderna har Horizon BlueCross BlueShield i New Jersey, Virginia Medicaid, Utah Medicaid, Indiana Medicaid, Medica Health Plans samt BlueCross BlueShield i Minnesota också valt att ersätta kostnader för FeNO-mätningar liksom UnitedHealthcare. Det handlar helt enkelt om rätt medicinering till rätt patient i rätt tid, säger Kathy Hodgdon, Aerocrine marketing.

Astma är en kronisk inflammatorisk sjukdom i luftvägarna som kännetecknas av symptomen hosta, väsande andning och andnöd. Astma är en av världens vanligaste och mest kostsamma sjukdomar som drabbar 8-10 % av befolkningen och kostar över $50 miljarder årligen enbart i USA. Sjukdomen har inget botemedel och en korrekt diagnos och behandling är nyckeln till en effektiv astmabehandling.

För mer information, vänligen kontakta:

Scott Myers, Chief Executive Officer, Aerocrine AB, Phone: +46 768 788 379

Om Aerocrine

Aerocrine AB är ett medicinteknikföretag som fokuserar på förbättrad behandling och vård av patienter med inflammatoriska luftvägssjukdomar såsom astma. Aerocrine är världsledande inom detta område. NIOX MINO® från Aerocrine underlättar snabb och tillförlitlig patientnära mätning av luftvägsinflammation. Produkten spelar en kritisk roll för att effektivisera diagnostisering, behandling och uppföljning av patienter med inflammatoriska luftvägssjukdomar. Aerocrine är baserat i Sverige med dotterbolag i USA, Tyskland, Schweiz och Storbritannien. Aerocrine är noterat vid Stockholmsbörsen sedan 2007 (AERO-B.ST). För mer information, vänligen besök www.aerocrine.com och www.niox.com.

Informationen är sådan som Aerocrine AB (publ.) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 februari 2013 kl. 08:00.

Om oss

Aerocrine AB (publ.) är en medicinteknisk koncern fokuserad på förbättrad behandling och kontroll av patienter med inflammation i luftvägarna. Som föregångare och marknadsledare inom mätning och uppföljning av luftvägsinflammation marknadsför Aerocrine produkterna NIOX® Flex och NIOX MINO®. Båda produkterna möjliggör en snabb och tillförlitlig kontroll av det inflammatoriska tillståndet i luftvägarna och kan därmed spela en kritisk roll för en mera effektiv diagnos, behandling och uppföljning av patienter med astma. Aerocrine är baserat i Sverige med egna dotterbolag i USA, Tyskland och England. Aerocrines aktie noterades på Stockholmsbörsen den 15 juni 2007.

Prenumerera

Dokument & länkar