Aerocrines ledande instrument för FeNO-mätning, 2009 års version av NIOX MINO®, godkänd för försäljning och marknadsföring i Japan

SOLNA – 25 november, 2013 – Aerocrine AB (OMX Nordic Exchange: AERO) meddelar idag att japanska läkemedelsverket har godkänt företagets FeNO-mätningsinstrument NIOX MINO® för utvärdering av patienter med luftvägsinflammation såsom astma.

Japanska läkemedelsverket (Japanese Pharmaceuticals and Medical Devices Agency, PMDA) godkände den 19 november Aerocrines instrument för FeNO-mätning, 2009 års version av NIOX MINO, för marknadsföring och försäljning i Japan. Det viktiga beslutet innebär också att japanska läkare nu kan få ersättning för FeNO-mätningar.

– PMDAs godkännande är ännu en milstolpe för Aerocrine, eftersom
NIOX MINO nu är den enda godkända produkten för FeNO-mätningar i Japan som ger grundlig och kvalitetssäkrad klinisk information, säger Tobias Bergenblad, Commercial Director Aerocrine i Asien.

Astma är ett snabbväxande hälsoproblem. Astma uppkommer av kronisk inflammation i luftvägarna. Det finns ca tre miljoner astmatiker i Japan, varav ca 37 procent har en lindrig till allvarlig form av astma. Mellan 100 och 150 miljoner personer i världen lider av astma och antalet ökar. Över 180 000 personer världen över dör varje år i astmarelaterade sjukdomar, enligt statistik från WHO.

– Som partner och exklusiv distributör i Japan är vi väldigt nöjda över att det första instrumentet för FeNO-mätningar nu blivit godkänt, säger Hideaki Hoki, president för Chest M.I.
– Vi ser redan en tydlig efterfrågan i Japan på FeNO-mätningar från lungspecialister, allergiläkare och patienter, säger Hideaki Hoki.

Den 28 mars i år godkände PMDA 2008 års version av NIOX MINO, men försäljningen i Japan kunde inte ta fart eftersom den föregående versionen av produkten inte längre ingick i Aerocrines sortiment. 2009 års version av NIOX MINO, som nu är godkänd, finns redan i lager och är klar för försäljning via Aerocrines japanska partner och distributör Chest M.I.

Aerocrines NIOX MINO används för att mäta koncentrationen av kvävemonooxid i en persons utandningsluft, vilken är högre hos personer med astma än hos andra personer. Det var Aerocrines grundare som först upptäckte länken mellan FeNO och astma orsakad av luftvägsinflammation. Idag är Aerocrine världsledande inom FeNO-mätning och den enda tillverkare av instrument som har en global närvaro samt FDA-godkännande för instrument för klinisk användning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Scott Myers, vd, Aerocrine AB, Telefon: +46 768 788 379, +1 970-368-0336

Om Aerocrine  
Aerocrine AB är ett medicinteknikföretag som fokuserar på förbättrad behandling och vård av patienter med inflammatoriska luftvägssjukdomar såsom astma. Aerocrine är världsledande inom detta område. NIOX MINO® från Aerocrine underlättar snabb och tillförlitlig patientnära mätning av luftvägsinflammation. Produkten spelar en kritisk roll för att effektivisera diagnostisering, behandling och uppföljning av patienter med inflammatoriska luftvägssjukdomar. Aerocrine är baserat i Sverige med dotterbolag i USA, Tyskland, Schweiz och Storbritannien. Aerocrine är noterat vid Stockholmsbörsen sedan 2007 (AERO-B.ST). För mer information, vänligen besök
www.aerocrine.se och www.niox.com.

Informationen är sådan som Aerocrine AB (publ.) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08:00 den 25 november 2013.

Om oss

Aerocrine AB (publ.) är en medicinteknisk koncern fokuserad på förbättrad behandling och kontroll av patienter med inflammation i luftvägarna. Som föregångare och marknadsledare inom mätning och uppföljning av luftvägsinflammation marknadsför Aerocrine produkterna NIOX® Flex och NIOX MINO®. Båda produkterna möjliggör en snabb och tillförlitlig kontroll av det inflammatoriska tillståndet i luftvägarna och kan därmed spela en kritisk roll för en mera effektiv diagnos, behandling och uppföljning av patienter med astma. Aerocrine är baserat i Sverige med egna dotterbolag i USA, Tyskland och England. Aerocrines aktie noterades på Stockholmsbörsen den 15 juni 2007.

Dokument & länkar