Aerocrines NIOX MINO® för inflammationsmätning godkänns av läkemedelsverket i Kanada, Health Canada.

SOLNA, Sweden – 16 april, 2013 - Aerocrine AB (OMX Nordic Exchange: AERO) meddelar att Health Canadas avdelning för terapeutiska produkter har godkänt Aerocrines senaste version av NIOX MINO® för identifikation av patienter med allergisk luftvägsinflammation.

NIOX MINO® mäter halten av kväveoxid (fractional exhaled nitric oxide) i utandningsluften vilket är ett direkt och icke-invasivt sätt (utan påverkan på kroppen) att utvärdera allergisk luftvägsinflammation vilket kännetecknar många vuxna och barn med astma. Läkare använder FeNO för att identifiera patienter med allergisk luftvägsinflammation med misstänkt astma, för att kunna förutse hur patienter kommer svara på samt bedöma hur väl patienterna följer sin föreskrivna behandling med kortikosteroider.

Enligt the Canadian Asthma Society (Kanadensisk astmaförening) påverkas cirka tre miljoner människor i Kanada av astma och 13 procent av barnen i Kanada. Astma är den största anledningen till att barn är borta från skolan och även den största anledningen till att skolbarn uppsöker akuten. Som anges i de kanadensiska officiella riktlinjerna är målet för astmabehandlingar att minska inflammationen i luftvägarna.

-Mätinstrumentet ger mig en möjlighet att mäta allergisk luftvägsinflammation på ett sätt som är icke-invasivt och smidigt för patienterna, säger Dr Harold Kim, allergolog i Kitchener, Ontario, Kanada. Astma är per definition en kronisk inflammation i luftvägarna och denna mätmetod tillför en ny dimension till behandlingen av patienterna som dagens rutinmässiga tester inte kan ge.

Godkännandet i Kanada är ytterligare ett steg framåt för Aerocrine och betyder att Aerocrines innovativa teknologi nu finns tillgänglig i hela Nordamerika. Vi utvärderar aktivt våra distributionskanaler i Kanada på basis av detta viktiga godkännande, säger Ken Marshall, President Aerocrine, Inc.

Astma är en kronisk inflammatorisk sjukdom i luftvägarna som kännetecknas av symptom såsom hosta, väsande andning och andnöd. Sjukdomen påverkar fler än 300 miljoner människor världen över, varav många är barn. Sjukdomen har inget botemedel och en korrekt diagnos och behandling är nyckeln till en effektiv astmabehandling

För mer information, vänligen kontakta:

Ken Marshall, President, Aerocrine Inc., Tel: 1 (919) 280 9687

Scott Myers, VD, Aerocrine AB, Tel: 1 (970) 368 0336 or +46 768 788 379

Om Aerocrine

Aerocrine AB är ett medicinteknikföretag som fokuserar på förbättrad behandling och vård av patienter med inflammatoriska luftvägssjukdomar såsom astma. Aerocrine är världsledande inom detta område. NIOX MINO® från Aerocrine underlättar snabb och tillförlitlig patientnära mätning av luftvägsinflammation. Produkten spelar en kritisk roll för att effektivisera diagnostisering, behandling och uppföljning av patienter med inflammatoriska luftvägssjukdomar. Aerocrine är baserat i Sverige med dotterbolag i USA, Tyskland, Schweiz och Storbritannien. Aerocrine är noterat vid Stockholmsbörsen sedan 2007 (AERO-B.ST). För mer information, vänligen besök www.aerocrine.com och www.niox.com.

Informationen är sådan som Aerocrine AB (publ.) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 april 2013 kl. 08:00.

Om oss

Aerocrine AB (publ.) är en medicinteknisk koncern fokuserad på förbättrad behandling och kontroll av patienter med inflammation i luftvägarna. Som föregångare och marknadsledare inom mätning och uppföljning av luftvägsinflammation marknadsför Aerocrine produkterna NIOX® Flex och NIOX MINO®. Båda produkterna möjliggör en snabb och tillförlitlig kontroll av det inflammatoriska tillståndet i luftvägarna och kan därmed spela en kritisk roll för en mera effektiv diagnos, behandling och uppföljning av patienter med astma. Aerocrine är baserat i Sverige med egna dotterbolag i USA, Tyskland och England. Aerocrines aktie noterades på Stockholmsbörsen den 15 juni 2007.

Dokument & länkar