BlueCross BlueShield  i Florida Fortsätter Trenden, Överger Negativ FeNO Policy

SOLNA, Sverige - den 16 mars, 2012 - Aerocrine AB (NASDAQ OMX Nordic: AERO) meddelar att BlueCross BlueShield (BC BS)1 i Florida har beslutat att ta överge sin negativa policy för kostnadsersättning av FeNO-tester. Beslutet verkställs den 15 mars 2012.

Den 15 mars 2012 övergav BCBS i Florida sin negativa policy avseende FeNO-tester. BC BS i Florida är ett av de största privata sjukförsäkringsbolagen i staten Florida och försäkrar cirka 31 procent av alla privatförsäkrade i delstaten, vilket motsvarar cirka 2,6 miljoner individer. Med denna och andra nyligen förändrade policys bedöms nu antalet försäkrade individer som omfattas av kostnadsersättning för Aerocrines test i staten Florida överstiga 50 procent.

Aerocrine uppskattar att den här indragna negativa policyn, publicerad så sent som igår, tillsammans med det nyligen kommunicerade beslutet av UnitedHealthcare om att dra tillbaka sin negativa policy gör att andelen privatförsäkrade individer berättigade till ersättning för Aerocrines test i USA nu uppgår till drygt 35 procent, en ökning från cirka 15 procent i slutet av 2011.2

”Vi är mycket nöjda med att andelen individer som är berättigade till ersättning fortsätter att öka. I och med denna ändrade policy, kan Aerocrine bekräfta att BlueCross BlueShield har ersättning i 21 delstater samt i District of Columbia”, säger Scott Myers VD och koncernchef på Aerocrine AB.

Astma är en av USAs vanligaste och mest kostsamma sjukdomar. 7-10 procent av den amerikanska befolkningen lider av sjukdomen och astmavården kostar mer än 50 miljarder dollar per år bara i USA. Sjukdomen går inte att bota och grundlig diagnosticering och hantering av sjukdomen är nyckeln för läkarna att effektivt kunna behandla patienter.

Aerocrines instrument NIOX MINO och tester säljs till läkare och hjälper dem att diagnostisera luftvägsinflammation, den underliggande orsaken till en majoritet av alla astmatillstånd. Ett FeNO-test kan också hjälpa läkarna att identifiera patienter med inflammation i luftvägarna och som svarar på behandling med anti-inflammatoriska läkemedel såsom inhalerade kortikosteroider samt upptäcka patienter som inte följer sin föreskrivna behandling.

”Inflammationsmätning med hjälp av FeNO möjliggör för läkare att bättre diagnosticera och behandla patienter med luftvägsinflammation. Vi kommer att bli bättre på att identifiera de patienter som kommer svara på behandling med inhalerade kortikosteroider (ICS) och kan till och med avgöra för vilka patienter som man kan minska medicinering”, säger Sunil Joshi, MD FACAAI och President för the Florida Allergy Asthma Immunology Society.

”Sedan ATS (The American Thoracic Society) publicerade sina riktlinjer avseende FeNO, har det skett en avsevärd förbättring avseende ersättning för utförda FeNO-tester. Att kontrollera den underliggande luftvägsinflammationen är grundbulten i astmabehandlingen och med det i åtanke borde FeNO-mätning vara obligatoriskt för alla som behandlas med inhalerade kortikosteroider. Att mäta FeNO är till nytta för patienterna samtidigt som det sänker kostnaderna för astmavården”, säger Kathy Hodgdon, ansvarig för försäljning och marknadsföring i USA hos Aerocrine.

1)     http://mcgs.bcbsfl.com/

2)     AIS 2011 Directory of Health Plans, Health Plans USA 2011, www.CMS.gov

För mera information, kontakta:

Scott Myers, VD Aerocrine AB, telefon: 0768-788 379

Michael Colérus, CFO Aerocrine AB, telefon: 070-341 34 72

Om Aerocrine

Aerocrine AB (publ.) är en medicinteknisk koncern fokuserad på förbättrad behandling och kontroll av patienter med inflammation i luftvägarna. Som föregångare och marknadsledare inom mätning och uppföljning av luftvägsinflammation marknadsför Aerocrine produkterna NIOX® Flex och NIOX MINO®. Båda produkterna möjliggör en snabb och tillförlitlig kontroll av det inflammatoriska tillståndet i luftvägarna och kan därmed spela en kritisk roll för en mera effektiv diagnos, behandling och uppföljning av patienter med astma. Aerocrine är baserat i Sverige med egna dotterbolag i USA, Tyskland och England. Aerocrines aktie noterades på Stockholmsbörsen den 15 juni 2007. Informationen är sådan som Aerocrine AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 mars, 2012 kl 08.00.

Om oss

Aerocrine AB (publ.) är en medicinteknisk koncern fokuserad på förbättrad behandling och kontroll av patienter med inflammation i luftvägarna. Som föregångare och marknadsledare inom mätning och uppföljning av luftvägsinflammation marknadsför Aerocrine produkterna NIOX® Flex och NIOX MINO®. Båda produkterna möjliggör en snabb och tillförlitlig kontroll av det inflammatoriska tillståndet i luftvägarna och kan därmed spela en kritisk roll för en mera effektiv diagnos, behandling och uppföljning av patienter med astma. Aerocrine är baserat i Sverige med egna dotterbolag i USA, Tyskland och England. Aerocrines aktie noterades på Stockholmsbörsen den 15 juni 2007.

Dokument & länkar