Brittiska National Institute for Health and Care Excellence (NICE) rekommenderar FeNO-mätning för hjälp att diagnosticera och behandla astma

Solna, 8 november, 2013 – National Institute for Health and Care Excellence (NICE) har den här veckan offentliggjort ett förslag till nya riktlinjer som rekommenderar Aerocrines NIOX MINO® och NIOX VERO® för hjälp att diagnosticera och behandla astma, orsakad av luftvägsinflammation.

Aerocrines NIOX MINO och NIOX VERO används för att mäta koncentrationen av kvävemonooxid i en persons utandningsluft, vilken är högre hos personer med astma än hos andra personer. Läkare använder FeNO-mätningar för att identifiera allergisk luftvägsinflammation hos patienter med misstänkt astma, förutse hur en patient kommer att svara på kortikosteroidbehandling samt bedöma hur väl en patient följer sin föreskrivna behandling. NIOX MINO och NIOX VERO ger pålitliga och exakta resultat och bygger på rekommendationer från American Thoracic Society (ATS) och European Respiratory Society (ERS). Alla testvärden kvalitetssäkras genom att de omgivande förhållandena samt tillvägagångssättet är korrekta. Tack vare testresultatens höga verifierbarhet räcker det med en mätning vid normal klinisk användning.

NICE utvecklar forskningsbaserade riktlinjer som hjälper den brittiska sjukvården att erbjuda högkvalitativ vård. De nya föreslagna riktlinjerna rekommenderar FeNO-mätning som en möjlighet att assistera vid diagnosticering av astma orsakad av luftvägsinflammation (så kallad eosinofil astma) hos personer som, efter en initial klinisk undersökning, anses ha en mellanhög sannolikhet att ha astma, då ett så kallat bronchodilator reversibility-test är avsett som en del av diagnosen, samt för att bedöma hur väl en patient svarar på kortikosteroidbehandling.

- En exakt diagnos av astma är ofta väldigt komplicerad och kan ibland ta många år. Det betyder att behandlingen kan bli sämre än vad den borde vara, exempelvis användning av kortikosteroider hos personer vars tillstånd inte svarar på den här medicinen, och detta kan ha en direkt påverkan på personens hälsa, säger professor Carole Longson, NICE Health Technology Evaluation Centre Director.

Hos personer som redan har fått diagnosen astma kan förändringar i FeNO-nivåer indikera hur väl de svarar på behandling med kortikosteroider, och huruvida de tar sin medicinering som föreskrivet. Forskning visar att så många som 30 procent av alla personer inte tar sin medicin för att kontrollera sin astma.

- Enligt ett expertutlåtande som kommittén tog del av kan FeNO-guidad behandling resultera i att patienterna bättre förstår sin egen sjukdom och sjukdomens utveckling, och gör dem mer villiga att acceptera behovet av anti-inflammatorisk behandling för att kontrollera sin astma. Detta kan hjälpa till att undvika sjukhusvistelse till följd av ett förvärrat tillstånd samt förbättra patientens upplevelse, säger professor Carole Longson.

Kommitténs sammanfattning är att FeNO-mätning förbättrar exaktheten i diagnoseringen av astma när den används som ett komplement till andra diagnostiseringsmetoder, men har inte visat sig helt tillförlitligt i att ersätta andra tester och kliniska observationer.

- Aerocrine är väldigt glada över NICEs preliminära rekommendationer. Vi anser att processen har varit väldigt grundlig och ömsesidig. Vi ser fram emot att fler läkare och patienter får tillgång till den här tekniken som ligger i framkant för att hantera luftvägsinflammation, säger Scott Myers, koncernchef Aerocrine.

Det var Aerocrines grundare som först upptäckte länken mellan FeNO och astma orsakad av luftvägsinflammation. Idag är Aerocrine världsledande inom FeNO-mätning och den enda tillverkare av instrument som har en global närvaro samt FDA-godkännande för instrument för klinisk användning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Scott Myers, CEO, Aerocrine AB, tel : +46 768 788 379  

Om Aerocrine 
Aerocrine AB är ett medicinteknikföretag som fokuserar på förbättrad behandling och vård av patienter med inflammatoriska luftvägssjukdomar såsom astma. Aerocrine är världsledande inom detta område. NIOX MINO® från Aerocrine underlättar snabb och tillförlitlig patientnära mätning av luftvägsinflammation. Produkten spelar en kritisk roll för att effektivisera diagnostisering, behandling och uppföljning av patienter med inflammatoriska luftvägssjukdomar. Aerocrine är baserat i Sverige med dotterbolag i USA, Tyskland, Schweiz och Storbritannien. Aerocrine är noterat vid Stockholmsbörsen sedan 2007 (AERO-B.ST). För mer information, vänligen besök www.aerocrine.com och
www.niox.com.

Informationen är sådan som Aerocrine AB (publ.) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 november 2013 kl. 08:00.

Om oss

Aerocrine AB (publ.) är en medicinteknisk koncern fokuserad på förbättrad behandling och kontroll av patienter med inflammation i luftvägarna. Som föregångare och marknadsledare inom mätning och uppföljning av luftvägsinflammation marknadsför Aerocrine produkterna NIOX® Flex och NIOX MINO®. Båda produkterna möjliggör en snabb och tillförlitlig kontroll av det inflammatoriska tillståndet i luftvägarna och kan därmed spela en kritisk roll för en mera effektiv diagnos, behandling och uppföljning av patienter med astma. Aerocrine är baserat i Sverige med egna dotterbolag i USA, Tyskland och England. Aerocrines aktie noterades på Stockholmsbörsen den 15 juni 2007.

Dokument & länkar