Delårsrapport januari – juni 2007

Fortsatt god försäljningstillväxt under första halvåret

Januari-juni

• Nettoomsättningen ökade med 40 % till 35,9 (25,6) Mkr

• Antalet sålda test ökade med 88 % och uppgick till 359 300 (191 200)

• Bruttomarginalen uppgick till 67 (63) %

• Resultat efter skatt uppgick till -57,6 (-41,8) Mkr

• Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,5 (-1,3) kr

• Nyemission om totalt 225 Mkr före emissionsutgifter genomfördes

• Aerocrine AB noterades 15 juni på Small Cap på OMX Nordiska börs i Stockholm

• Aerocrine tilldelades SwedenBIO Award

April-juni

• Nettoomsättningen steg med 18 % till 17,2 (14,6) Mkr

• Antalet sålda test ökade med 93 % och uppgick till 202 300 (104 700)

• Bruttomarginalen uppgick till 68 (63) %

• Resultat efter skatt för kvartalet uppgick till -37,6 (-22,8) Mkr

Borttagen tabell se bifogad pdf.

VD kommentar
”Försäljningstillväxten är framförallt driven av NIOX MINO®. Bolagets affärsmodell att ta betalt per test har visat sig fungera väl och återköpsfrekvensen av ytterligare test-kits bland läkare som köpt NIOX MINO® instrument är hög. I syfte att förbereda en lyckad lansering av NIOX MINO® på den amerikanska marknaden har försäljningsorganisationen i USA förstärkts”, säger Aerocrines VD Paul de Potocki.

Om oss

Aerocrine AB (publ.) är en medicinteknisk koncern fokuserad på förbättrad behandling och kontroll av patienter med inflammation i luftvägarna. Som föregångare och marknadsledare inom mätning och uppföljning av luftvägsinflammation marknadsför Aerocrine produkterna NIOX® Flex och NIOX MINO®. Båda produkterna möjliggör en snabb och tillförlitlig kontroll av det inflammatoriska tillståndet i luftvägarna och kan därmed spela en kritisk roll för en mera effektiv diagnos, behandling och uppföljning av patienter med astma. Aerocrine är baserat i Sverige med egna dotterbolag i USA, Tyskland och England. Aerocrines aktie noterades på Stockholmsbörsen den 15 juni 2007.

Dokument & länkar