Förändringar i Aerocrines ledningsgrupp

Solna, Sverige den 16 april 2015 Aerocrine AB (Nasdaq Stockholm: AERO) har nöjet att meddela följande organisationsförändringar:

Morten Högholm Pedersen, med. dr, kommer att börja arbeta på bolaget i rollen som teknikchef, den 1 juni 2015. Morten kommer till Aerocrine från GN Otometrics A/S i Danmark där han har haft ett antal olika positioner, mest nyligen som VP Global R&D and Product Management. Med sin bakgrund inom teknik och teknisk utveckling förväntas han främja vidareutvecklingen av produkter inom NIOX-familjen, inklusive det arbete som för närvarande pågår med utforskning av hemmamarknaden. Morten kommer att rapportera till Scott Myers, Aerocrines VD.

Caroline Andersson, Aerocrines chefsjurist, befordras till att ingå i Aerocrines ledningsgrupp med omedelbar verkan som ett erkännande av hennes bidrag till verksamheten. Caroline kommer att rapportera till Marshall Woodworth, Aerocrines ekonomidirektör. I tillägg till de övriga arbetsuppgifterna och ansvarsområdena kommer Caroline att fortsätta sitt uppdrag som styrelsesekreterare.

Ken Marshall, VD på Aerocrine Inc. och chef för global marknadsföring, kommer att lämna Aerocrine och ledningsgruppen med effekt den 30 april 2015. De roller som fyllts av Ken kommer att hanteras av andra medlemmar av ledningsgruppen, inklusive Scott Myers som kommer ansvara direkt för den amerikanska verksamheten Aerocrine vill tacka Ken för hans många bidrag till bolagets tillväxt och framgångar och önskar honom all lycka i framtiden.

Efter dessa förändringar kommer Aerocrines ledningsgrupp att bestå av följande sju medlemmar:

                             Scott Myers, verkställande direktör och koncernchef

                             Caroline Andersson, chefsjurist

                             Mats Carlson, vice VD och chef för den globala affärsverksamheten

                             Dr Morten Pedersen, teknisk chef

                             David Plotts, chef för internationell försäljning och marknadsföring

                             Dr Kathy Rickard, medicinsk chef

                             Marshall Woodworth, ekonomidirektör      

                            

Mortens anställning, Carolines befordran och den ytterligare effektiviseringen av vår organisation kommer att göra Aerocrine bättre förberett för att uppfylla våra långsiktiga mål, säger Aerocrines VD, Scott Myers.

För ytterligare information om Aerocrine, kontakta:

Scott Myers, VD, Aerocrine AB, tel: +1 970 368 0336

Om Aerocrine

Aerocrine AB är ett medicinteknikföretag som fokuserar på förbättrad behandling och vård av patienter med inflammatoriska luftvägssjukdomar såsom astma. Aerocrine är världsledande inom detta område. NIOX MINO® och NIOX VERO® från Aerocrine underlättar snabb och tillförlitlig patientnära mätning av luftvägsinflammation. Dessa produkter spelar en kritisk roll för att effektivisera diagnostisering, behandling och uppföljning av patienter med inflammatoriska luftvägssjukdomar. Aerocrine är baserat i Sverige med dotterbolag i USA, Tyskland, Schweiz och Storbritannien. Aerocrine är noterat vid Stockholmsbörsen sedan 2007 (AERO-B.ST). För mer information, vänligen besök www.aerocrine.com and www.niox.com.

Om oss

Aerocrine AB (publ.) är en medicinteknisk koncern fokuserad på förbättrad behandling och kontroll av patienter med inflammation i luftvägarna. Som föregångare och marknadsledare inom mätning och uppföljning av luftvägsinflammation marknadsför Aerocrine produkterna NIOX® Flex och NIOX MINO®. Båda produkterna möjliggör en snabb och tillförlitlig kontroll av det inflammatoriska tillståndet i luftvägarna och kan därmed spela en kritisk roll för en mera effektiv diagnos, behandling och uppföljning av patienter med astma. Aerocrine är baserat i Sverige med egna dotterbolag i USA, Tyskland och England. Aerocrines aktie noterades på Stockholmsbörsen den 15 juni 2007.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar