Kostnaderna för Aerocrines astmatester täcks nu av Georgia Medicaid

SOLNA, Sweden – 4 April, 2013 - Aerocrine AB (OMX Nordic Exchange: AERO) meddelar att Georgia Medicaid nu ansluter sig till de 36 andra amerikanska staterna som sedan tidigare ersätter kostnaderna för FeNO-tester.

Aerocrine bekräftar att Medicaids sjukvårdsprogram i staten Georgia nu täcker kostnaderna för mätningar av kväveoxid i utandningsluften - FeNO (fractional exhaled nictric oxide), vilkea används för att upptäcka allergiska inflammationer i luftrören hos t ex astmapatienter. Georgia har nästan 1,5 miljoner förmånstagare. I och med Georgia täcks nu FeNO-testerna av Medicaid i 37 stater och District of Columbia.

“Det här är fantastiska nyheter för våra patienter. Förekomsten av astma är högre i Georgia än i övriga landet. 12 % av barnen i Georgia har astma medan motsvarande siffra för resten av landet är 9 %. Detta enkla 10 sekunders test kan hjälpa oss att avgöra om patientens astma är under kontroll genom att mäta förekomsten av allergisk inflammation i deras lungor, säger Dr Stanley Fineman på Atlanta Allergy & Asthma Clinic som även är nationalrepresentant för American Collage of Allergy, Asthma and Immunology.

-Vi har sett en signifikant ökning av antalet försäkringsbolag som nu täcker kostnaden för FeNO-mätningar under de senaste sex månaderna med Texas Medicaid, Horizon BlueCross BlueShield i New Jersey, Virginia Medicaid, Utah Medicaid, Indiana Medicaid, Medica Health Plans och BlueCross BlueShield i Minnesota liksom offentliga organ såsom United Healthcare.

Det här positiva beslutet betyder att totalt 61 % av försäkringstagarna kan få kostnaderna för FeNO-tester täckta av sina försäkringsbolag, säger Ken Marshall, US President för Aerocrine. Med riktlinjer utfärdade av American Thoracic Society ihop med rekommendationer från American Academy of Allergy, Asthma and Immunology och American Collage of Allergy, Asthma and Immunology är det tydligt att FeNO rättmätigen hör hemma i behandlingen av patienter med astma.

Läkare använder FeNO för att identifiera allergisk inflammation i luftvägarna hos patienter som misstänks ha astma, för att försöka förutsäga hur patienten kommer svara på kortikosteroid-behandling samt för att lättare kunna avgöra en patients följsamhet till sin behandling. Kväveoxidnivåerna mäts med NIOX MINO, som är den enda produkt som finns på den amerikanska marknaden som kan användas och ge svar direkt när patienten träffar läkaren.

Astma är en kronisk inflammatorisk sjukdom i luftvägarna som karakteriseras av symptom som väsande ljud, hosta och andnöd. Sjukdomen påverkar fler än 300 miljoner människor runt omkring i världen, många av dem barn. Astma är en komplex sjukdom som det saknas botemedel för. Dagens behandlingsmetoder riktar in sig på att hålla sjukdomen under kontroll.

För mer information, vänligen kontakta:

Scott Myers, Chief Executive Officer, Aerocrine AB, Phone: +46 768 788 379

Aerocrine AB är ett medicinteknikföretag som fokuserar på förbättrad behandling och vård av patienter med inflammatoriska luftvägssjukdomar såsom astma. Aerocrine är världsledande inom detta område. NIOX MINO® från Aerocrine underlättar snabb och tillförlitlig patientnära mätning av luftvägsinflammation. Produkten spelar en kritisk roll för att effektivisera diagnostisering, behandling och uppföljning av patienter med inflammatoriska luftvägssjukdomar. Aerocrine är baserat i Sverige med dotterbolag i USA, Tyskland, Schweiz och Storbritannien. Aerocrine är noterat vid Stockholmsbörsen sedan 2007 (AERO-B.ST). För mer information, vänligen besök www.aerocrine.com och www.niox.com.

Aerocrine may be required to disclose the information provided herein pursuant to the Securities Markets Act and/or the Financial Instruments Trading Act. The information was submitted for publication at 8:00 a.m. on April 4, 2013

Om oss

Aerocrine AB (publ.) är en medicinteknisk koncern fokuserad på förbättrad behandling och kontroll av patienter med inflammation i luftvägarna. Som föregångare och marknadsledare inom mätning och uppföljning av luftvägsinflammation marknadsför Aerocrine produkterna NIOX® Flex och NIOX MINO®. Båda produkterna möjliggör en snabb och tillförlitlig kontroll av det inflammatoriska tillståndet i luftvägarna och kan därmed spela en kritisk roll för en mera effektiv diagnos, behandling och uppföljning av patienter med astma. Aerocrine är baserat i Sverige med egna dotterbolag i USA, Tyskland och England. Aerocrines aktie noterades på Stockholmsbörsen den 15 juni 2007.

Dokument & länkar