Medicaid i New Hampshire införlivar Aerocrines FeNO-test i sitt kostnadsersättningssystem

SOLNA - 12 april 2012- Aerocrine AB (OMX Nordic Exchange: AERO) meddelar idag att det offentliga sjukvårdsprogrammet Medicaid i New Hampshire inför kostnadsersättning för mätning av inflammation med hjälp av FeNO. Beslutet innebär att nu totalt 32 amerikanska delstater och District of Columbia kostnadsersätter testet, vilket används vid bedömning och behandling av astma.

Medicaid i New Hampshire har inkluderat Aerocrines test för mätning av utandad kväveoxid (FeNO) i sin kostnadsersättningspolicy, vilket innebär att läkarna erhåller ersättning för utförda test. Förändringen i ersättningspolicyn, gällande det här viktiga astmatestet, har en positiv påverkan på cirka 130 000 patienter i delstaten New Hampshire.

Astma är en utbredd sjukdom, bara i USA finns drygt 20 miljoner astmatiker vilka ofta är över- eller underbehandlade. Läkare mäter FeNO för att se om patienten lider av så kallad eosinofil luftvägsinflammation, vilken är den primära typen av inflammation hos människor med astma. Genom att mäta FeNO får läkarna hjälp med att bedöma om de ska eller inte ska förskriva en anti-inflammatorisk medicin så som en inhalerad kortikosteroid (ICS). Mätning av luftvägsinflammation hjälper också läkaren att optimera doseringen av inhalationssteroider samt gör det möjligt för läkare att se om patienten följer den föreskrivna behandlingen.

"Vi är glada att Medicaid i New Hampshire har beslutat att börja kostnadsersätta mätning av luftvägsinflammation. Genom att erkänna behovet av att testa patienter får läkarna ett värdefullt verktyg som gör att de kan bli mer säkra i sitt val av läkemedel vid varje tidpunkt och för varje patient ", säger Amitha Harish, MD, Allergy Associates of New Hampshire. "Jag har en omfattande klinisk erfarenhet av att använda FENO för astmapatienter och det är en viktig biomarkör för att bedöma och hantera dessa patienter."

Astma är en komplex och kronisk sjukdom. Kostnaden för astma ligger konstant bland de fem högsta bland alla kroniska sjukdomar, bara i USA överstiger den årliga kostnaden för astmavården 50 miljarder USD. Det går inte att bota astma utan målet för behandlingen är att kontrollera sjukdomen. Aerocrines instrument NIOX MINO® för mätning av FeNO ger värdefull information genom ett enkelt två-minuterstest.

"Det är glädjande att 32 delstater nu har insett vikten av det här testet för att bedöma, behandla och kontrollera astma", säger Kathy Hodgdon, Director of sales & marketing, Aerocrine. "Vi har också nu formellt stöd av alla prestigefyllda expertorganisationer för luftvägar och astma, det vill säga The American Thoracic Society, the American College och the American Academy of Allergy, Asthma and Immunology.

För mer information, vänligen kontakta:

Scott Myers, VD Aerocrine AB, telefon: 0768-788 379

Michael Colérus, CFO, Aerocrine AB, telefon: 08-629 07 85

 

Om Aerocrine Aerocrine AB (publ.) är en medicinteknisk koncern fokuserad på förbättrad behandling och kontroll av patienter med inflammation i luftvägarna. Som föregångare och marknadsledare inom mätning och uppföljning av luftvägsinflammation marknadsför Aerocrine produkterna NIOX® Flex och NIOX MINO®. Båda produkterna möjliggör en snabb och tillförlitlig kontroll av det inflammatoriska tillståndet i luftvägarna och kan därmed spela en kritisk roll för en mera effektiv diagnos, behandling och uppföljning av patienter med astma. Aerocrine är baserat i Sverige med egna dotterbolag i USA, Tyskland och England. Aerocrines aktie noterades på Stockholmsbörsen den 15 juni 2007. Informationen är sådan som Aerocrine kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2012 klockan 08:00.

Om oss

Aerocrine AB (publ.) är en medicinteknisk koncern fokuserad på förbättrad behandling och kontroll av patienter med inflammation i luftvägarna. Som föregångare och marknadsledare inom mätning och uppföljning av luftvägsinflammation marknadsför Aerocrine produkterna NIOX® Flex och NIOX MINO®. Båda produkterna möjliggör en snabb och tillförlitlig kontroll av det inflammatoriska tillståndet i luftvägarna och kan därmed spela en kritisk roll för en mera effektiv diagnos, behandling och uppföljning av patienter med astma. Aerocrine är baserat i Sverige med egna dotterbolag i USA, Tyskland och England. Aerocrines aktie noterades på Stockholmsbörsen den 15 juni 2007.

Dokument & länkar