USAs största privata sjukförsäkringsbolag UnitedHealthcare meddelar Aerocrine om dess reviderade ersättningspolicy gällande FeNO-tester för astma

SOLNA, Sverige - den 12 mars, 2012 - Aerocrine AB (OMX Nordic Exchange: AERO) meddelar att UnitedHealthcare (UHC) har beslutat att ta bort sin negativa policy för kostnadsersättning av FeNO-tester. Beslutet träder ikraft den 1 april 2012.

.

Aerocrine mottog sent i fredags eftermiddag, den 9 mars, beskedet om att UHC, beslutat att ta bort sin negativa policy avseende FeNO-tester. Cirka 15 procent av allasom har en privat sjukförsäkring i USA är försäkrade via UHC, vilket motsvarar ungefär 26 miljoner människor. UHC, som består av bland annat försäkringsbolagen Oxford Health, PacifiCare, MAMSI, Sierra Life och Golden Rule, är verksamma i alla 50 delstaterna samt i District of Columbia. UHC tillhandahåller också sjukförsäkringar för flera miljoner människor inom ramen för de statliga sjukförsäkringarna, det vill säga Medicare och Medicaid.

Den här och andra nyligen förändrade policys innebär att antalet försäkrade individer som omfattas av kostnadsersättning för Aerocrines test fortsätter att öka. Aerocrine uppskattar att andelen privat-försäkrade nu stigit till drygt 35 procent jämfört med cirka 15 procent i slutet av 2011. Uppskattningen baseras på såväl positiva ersättningsbeslut som borttagande av negativa policies.1

"Förändringstakten i försäkringsbolagens ersättningspolicys sedan ATS riktlinjer för FeNO publicerades i september fortsätter att öka och flera av de större försäkringsbolagen har nu sett över sina policys för metoden”, säger Scott Myers, VD och koncernchef på Aerocrine "Vi tror att den här positiva förändringen kommer att ha en stor påverkan på den kliniska användningen och hälsoekonomin inom astmavården."

Astma är en av USAs vanligaste och mest kostsamma sjukdomar. 8-10 procent av den amerikanska befolkningen lider av sjukdomen och astmavården kostar mer än 50 miljarder dollar per år bara i USA. Sjukdomen går inte att bota och grundlig diagnosticering och hantering av sjukdomen är nyckeln till att effektivt kunna behandla patienterna.

Aerocrines instrument NIOX MINO och tester säljs till läkare och hjälper dem att diagnostisera luftvägsinflammation, den underliggande orsaken till en majoritet av all astma. Ett FeNO-test kan också hjälpa läkarna att identifiera patienter med inflammation i luftvägarna och som kommer att svara på behandling med anti-inflammatoriska läkemedel såsom inhalerade kortikosteroider samt upptäcka patienter som inte följer sin föreskrivna behandling.

”Det här testet gör det möjligt att identifiera när en patient har en inflammation i luftvägarna och därmed kommer svara på steroidbehandling. Det betyder att patienten kan få rätt medicin vid rätt tidpunkt innebärande att medicineringen kan anpassas utifrån varje patients individuella sjukdomssituation. Genom att införa kostnadsersättning sker ett paradigmskifte inom astmavården som kommer leda till bättre diagnosticering och behandling av astma”, säger Dr. Neal Jain, MD, FAAAAI, FAAP.

”När vi fick besked från UHC om den positiva förändringen blev vi förstås väldigt glada å läkarnas och patienternas vägnar vilka har väntat på den här nyheten. Vi har kännedom om att UHC redan har meddelat många läkare direkt via e-post kring policyförändringen. Från och med idag kommer även vi i våra kontakter se till att denna positiva förändring sprids”, säger Kathy Hodgdon, ansvarig för försäljning och marknadsföring i USA hos Aerocrine.

För mer information gällande förändringen i UHCs policy: www.unitedhealthcareonline.com

1)     1) AIS 2011 Directory of Health Plans, Health Plans USA 2011, www.CMS.gov

För mera information, kontakta:

Scott Myers, VD Aerocrine AB, telefon: 0768-788 379

Michael Colérus, CFO Aerocrine AB, telefon: 070-341 34 72

 

Om Aerocrine

Aerocrine AB (publ.) är en medicinteknisk koncern fokuserad på förbättrad behandling och kontroll av patienter med inflammation i luftvägarna. Som föregångare och marknadsledare inom mätning och uppföljning av luftvägsinflammation marknadsför Aerocrine produkterna NIOX® Flex och NIOX MINO®. Båda produkterna möjliggör en snabb och tillförlitlig kontroll av det inflammatoriska tillståndet i luftvägarna och kan därmed spela en kritisk roll för en mera effektiv diagnos, behandling och uppföljning av patienter med astma. Aerocrine är baserat i Sverige med egna dotterbolag i USA, Tyskland och England. Aerocrines aktie noterades på Stockholmsbörsen den 15 juni 2007. Informationen är sådan som Aerocrine AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 mars, 2012 kl 08.00.

Om oss

Aerocrine AB (publ.) är en medicinteknisk koncern fokuserad på förbättrad behandling och kontroll av patienter med inflammation i luftvägarna. Som föregångare och marknadsledare inom mätning och uppföljning av luftvägsinflammation marknadsför Aerocrine produkterna NIOX® Flex och NIOX MINO®. Båda produkterna möjliggör en snabb och tillförlitlig kontroll av det inflammatoriska tillståndet i luftvägarna och kan därmed spela en kritisk roll för en mera effektiv diagnos, behandling och uppföljning av patienter med astma. Aerocrine är baserat i Sverige med egna dotterbolag i USA, Tyskland och England. Aerocrines aktie noterades på Stockholmsbörsen den 15 juni 2007.

Dokument & länkar