Viktig amerikansk läkargrupp inom allergi och astma inför Aerocrines teknologi

SOLNA, Sverige – 12 augusti 2011 – Aerocrine AB (OMX Nordic Exchange: AERO) meddelade idag att Allergy & Asthma Specialists, P.C. har infört Aerocrines metod för mätning av luftvägsinflammation i sin kliniska standardisering.  Allergy & Asthma Specialists, P.C. är den största gruppen av läkarmottagningar i och runt Philadelphia som specialiserar sig på allergiska sjukdomar, astma och immunologi.  Allergologer använder FENO för att diagnostisera eosinofil luftvägsinflammation hos patienter med luftvägssymtom, att förutse behandlingseffekt av inhalationssteroider, samt för att optimera dos och kontrollera att patienter följer ordinerad behandling med anti-inflammatoriska läkemedel.

Allergy & Asthma Specialists, P.C. har åtta mottagningar i Philadelphia och dess förorter.

- Vi sätter ära i att kunna ge den senaste och mest omfattande tillgängliga vården till våra patienter, säger Dr. Robert Anolik, President för Allergy & Asthma Specialists, P.C.
Inflammationsmätning med F
ENO gör det möjligt för oss att tillhandahålla optimal behandling av astma för våra patienter.

- Vi är mycket glada över att denna viktiga grupp specialistläkare börjat använda vår metod för mätning av luftvägsinflammation, vilken möjliggör personligt anpassad astmabehandling.   Detta enkla och kostnadseffektiva test hjälper läkare att snabbt tillhandahålla korrekt behandling och sjukdomskontroll baserat på patientens individuella behov, säger Kathy Hodgdon, försäljningschef på Aerocrine Inc.

   Astma är en kronisk inflammatorisk luftvägssjukdom som orsakar bland annat hosta och andningsbesvär. Sjukdomen drabbar runt 300 miljoner människor i världen, varav en betydande andel är barn. Aerocrines grundare gjorde den ursprungliga upptäckten att halten av kväveoxid i utandningsluften, FENO, är förhöjd hos patienter med astma. Detta har möjliggjort en snabb, effektivt och proaktivt metod för att mäta den underliggande inflammationen vid astma, istället för att enbart vara hänvisad till att reaktivt monitorera dess negativa konsekvenser i form av symtom och försämrad lungfunktion. Metoden har stort värde både i samband med diagnos och för val av korrekt medicinering, samt för den löpande behandlingen av astma vilken syftar till att kontrollera luftvägsinflammationen.
Idag har mer än fyra miljoner patienttest utförts i världen med Aerocrines NIOX produkter.

För mera information, kontakta:

Kathy Hodgdon, Försäljningschef Aerocrine Inc., telefon +1 314 566 8546

Chip Neff, President Aerocrine Inc., telefon +1 919 696 4267

Paul de Potocki, VD, telefon: +46 8 629 07 80

För mer information om Allergy & Asthma Specialists, besök www.allergyandasthmawellness.com

Om Aerocrine Aerocrine AB (publ.) är en medicinteknisk koncern fokuserad på förbättrad behandling och kontroll av patienter med inflammation i luftvägarna. Som föregångare och marknadsledare inom mätning och uppföljning av luftvägsinflammation marknadsför Aerocrine produkterna NIOX® Flex och NIOX MINO®. Båda produkterna möjliggör en snabb och tillförlitlig kontroll av det inflammatoriska tillståndet i luftvägarna och kan därmed spela en kritisk roll för en mera effektiv diagnos, behandling och uppföljning av patienter med astma. Aerocrine är baserat i Sverige med egna dotterbolag i USA, Tyskland och England. Aerocrines aktie noterades på Stockholmsbörsen den 15 juni 2007. Informationen är sådan som Aerocrine AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 augusti, 2011 kl 08.00.

Om oss

Aerocrine AB (publ.) är en medicinteknisk koncern fokuserad på förbättrad behandling och kontroll av patienter med inflammation i luftvägarna. Som föregångare och marknadsledare inom mätning och uppföljning av luftvägsinflammation marknadsför Aerocrine produkterna NIOX® Flex och NIOX MINO®. Båda produkterna möjliggör en snabb och tillförlitlig kontroll av det inflammatoriska tillståndet i luftvägarna och kan därmed spela en kritisk roll för en mera effektiv diagnos, behandling och uppföljning av patienter med astma. Aerocrine är baserat i Sverige med egna dotterbolag i USA, Tyskland och England. Aerocrines aktie noterades på Stockholmsbörsen den 15 juni 2007.

Dokument & länkar