Marknadsmeddelande 140/18 – Sista dag för handel med teckningsoption serie TO 1 i Aerowash AB

Sista dag för handel med bolagets teckningsoption serie TO 1, AERW TO 1 B, är den 13 juni 2018.

Information om teckningsoptionen:
Kortnamn: AERW TO 1 B
ISIN-kod: SE0010546739
Orderboks-ID: 453Y
CFI: RMXXXX
FISN: AEROWASH/OPT RTS 20180615
Sista handelsdag: 13 juni 2018

Stockholm den 5 juni 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.