Marknadsmeddelande 278/17 - Information om företrädesemission Aerowash AB

Sista dag för handel i bolagets aktie (AERW B) med rätt till tilldelning av uniträtter i emissionen är den 6 november 2017. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till uniträtter är den 7 november 2017.

För en (1) befintlig aktie av erhålls en (1) uniträtt. Innehav av sex (6) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit för 16,20 sek. En unit består av tre (3) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption (3:6 á 5,40 sek). Uniträtterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 10 november 2017 till och med den 22 november 2017. Betalda tecknade units kommer handlas från och med den 10 november 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket. Teckningstiden är den 10 november 2017 till och med den 24 november 2017.

Information om uniträtten: 
Kortnamn: AERW UR B
ISIN-kod: SE0010546440
Orderbok-ID: 145830
CFI: RSXXXX
FISN: AERW/UR B
Första handelsdag: 10 november 2017
Sista handelsdag: 22 november 2017
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT
 

Information om betald tecknad unit:
Kortnamn: AERW BTU B
ISIN-kod: SE0010546457
Orderbok-ID: 145831
CFI: ESXXXX
FISN: AERW/BTU NV B
Handelsperiod: 10 november 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket. 
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 2 november 2017

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se 

Om oss

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.