AB Ångpanneföreningen: Datum för ekonomisk information 2004Bokslutskommuniké för 2003 års verksamhet: 18 februari Delårsrapport januari-mars 2004: 11 maj Rapport från bolagsstämman: 11 maj Delårsrapport januari-juni 2004: 20 augusti Delårsrapport januari-september 2004: 27 oktober

Bolagsstämman äger rum 11 maj klockan 17.00 i ÅFs huvudkontor, Fleminggatan 7, Stockholm.

Samtliga rapporter distribueras samtidigt via Hugin Online till börs, nyhetsbyråer, analytiker, banker och media.

AB Ångpanneföreningen Informationsavdelningen

För mer information: Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26

AB Ångpanneföreningen (publikt) Fleminggatan 7, Box 8133, 104 20 Stockholm. Telefon 08-657 10 00. Fax 08-650 91 18.
www.af.se. Org.nr 556120-6474. Säte i Stockholm.

Om oss

ÅF är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur. Vi skapar hållbara lösningar för kommande generationer genom att förena människor och teknik. Vår bas är i Europa och våra affärer och kunder finns över hela världen. ÅF – Making Future.

Prenumerera