ÅF - Datum för ekonomisk information 2009

 
För mer information:

Viktor Svensson, Informationschef         070-657 20 26


Ekonomisk information från ÅF kommer under år 2009 att lämnas enligt
följande:Bokslutskommuniké för 2008 års verksamhet                17
                                    februari
Delårsrapport januari-mars 2009                     5 maj

Rapport från årsstämman                         5 maj

Delårsrapport januari-juni 2009                     17 juli

Delårsrapport januari-september 2009                  21
                                    oktoberBolagsstämman äger rum den 5 maj 2009 klockan 17.00 på ÅFs
huvudkontor.

Samtliga rapporter distribueras samtidigt via Hugin Online till börs,
nyhetsbyråer, analytiker, banker och media.ÅF AB
Informationsavdelningen

Om oss

ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Sedan 1895 har vi bidragit till våra kunders utveckling och framgång.Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar vi lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en bättre framtid. Vår bas är i Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen. ÅF – Innovation by experience.

Prenumerera

Dokument & länkar