ÅF - Finansiella mål för ÅF-koncernen

 
Styrelsen i AB Ångpanneföreningen har formulerat övergripande
finansiella mål enligt följande:

ÅF skall vara mest lönsamt av de närmaste jämförelsebolagen i
branschen och uppnå en rörelsemarginal, EBIT, på minst 10 procent
över en konjunkturcykel.

ÅF skall över tid vara nettoskuldsatt. Nettoskulden skall ej
överstiga 40 procent av eget kapital.

Det tidigare formulerade tillväxtmålet, som innebär att ÅF skall
omsätta minst 5 miljarder kronor år 2010, ligger fast.


Informationsavdelningen
AB ÅngpanneföreningenFör mer information:

Jonas Wiström, VD                      010-505
11 15/070-608 12 20
Viktor Svensson, Informationschef          010-505 12 01/
070-657 20 26


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på
hundraårig erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av
produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll
och besiktning. ÅF har i dag 3500 medarbetare. Vår bas finns i
Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

Om oss

ÅF är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur. Vi skapar hållbara lösningar för kommande generationer genom att förena människor och teknik. Vår bas är i Europa och våra affärer och kunder finns över hela världen. ÅF – Making Future.

Prenumerera

Dokument & länkar