ÅF AB: Finansiell rapportering och årsstämma 2015

 För mer information: Viktor Svensson, Informationschef  +46 70 657 20 26


ÅF kommer att publicera finansiella rapporter vid följande tillfällen under
2015. Bokslutskommuniké för 2014 års verksamhet 10 februari

 Delårsrapport januari-mars 2015      29 april

 Rapport från årsstämman          29 april

 Delårsrapport januari-juni 2015      13 juli

 Delårsrapport januari-september 2015   23 oktober
Årsstämman äger rum den 29 april på ÅFs huvudkontor.Informationsavdelningen
ÅF AB

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. ÅF har idag 7 250 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår
verksamhet och våra kunder finns i hela världen.
Om oss

ÅF är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur. Vi skapar hållbara lösningar för kommande generationer genom att förena människor och teknik. Vår bas är i Europa och våra affärer och kunder finns över hela världen. ÅF – Making Future.

Prenumerera

Dokument & länkar