ÅF AB: Förtydligande 2013-11-12

För mer information: 
Viktor Svensson, Informationschef +46 70 657 20 26



Med anledning av en tidningsartikel angående ÅFs Infrastrukturdivision i dagens
nummer av Dagens Industri önskar ÅF, för undvikande av missförstånd, göra
nedanstående förtydligande:

I slutet av tidningsartikeln förekommer ett citat av divisionschef Mats Påhlsson
där han uppger att divisionen skall växa 60 procent för att uppnå en omsättning
på 3,8 miljarder kronor 2015.

Denna siffra är enbart ett uttryck för en divisionsintern målsättning och skall
inte i något sammanhang tolkas som en prognos från divisionen eller ÅF-
koncernen.

ÅF har som policy, sedan över tio år, att inte utställa prognoser.


Informationsavdelningen
ÅF AB


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. ÅF har idag över 7 000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår
verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

Om oss

ÅF är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur. Vi skapar hållbara lösningar för kommande generationer genom att förena människor och teknik. Vår bas är i Europa och våra affärer och kunder finns över hela världen. ÅF – Making Future.

Prenumerera

Dokument & länkar