ÅF avyttrar Stockholmsfastighet till Humlegården


Generell information angående ÅFs fastighetsförsäljning: Styrelsen i ÅF tog under våren beslut om försäljning av merparten av koncernens fastighetsbestånd; totalt 7 av 8 fastigheter av storlek. Likviden skall användas för att utveckla kärnverksamheten i ÅF.
Två fastigheter är således per 2003-11-05 avyttrade; Härolden 1 i Stockholm samt Snickaren 6 i Tyresö. Diskussioner pågår med potentiella köpare av fastigheterna i Malmö, Växjö, Norrköping, Sundsvall samt Luleå. Förbehållen från försäljning är tills vidare Härolden 44 (cirka 10 700 m2); ÅFs huvudkontor i Stockholm. Fastigheten var värderad till 240 MSEK vid årsskiftet, enligt Forum Fastighetsekonomi AB.

För mer information: Informationschef Viktor Svensson 070-657 20 26 Ekonomidirektör Anders Gabrielsson 08-657 12 10/ 070-566 71 71

Om oss

ÅF är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur. Vi skapar hållbara lösningar för kommande generationer genom att förena människor och teknik. Vår bas är i Europa och våra affärer och kunder finns över hela världen. ÅF – Making Future.

Prenumerera