ÅF tecknar ramavtal med ledande telekomleverantörDan Grylling, Affärsområdeschef 08-657 16 73/ 070-635 56 73 Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26

ÅF tecknar nytt ramavtal med Ericsson gällande konsulttjänster inom Forskning och Utveckling. Avtalet löper på ett år.
"Vi ser fram emot ett fortsatt starkt och förhoppningsvis utökat samarbete med en av världens i särklass ledande aktörer inom telekom", säger Matz Axelsson, divisionschef för ÅFs division System.
ÅF har ett stort antal erfarna telekomkonsulter, och har flera pågående projekt till exempel inom utveckling och underhåll av 2G- och 3G system.
AB Ångpanneföreningen Informationsavdelningen

Om oss

ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Sedan 1895 har vi bidragit till våra kunders utveckling och framgång.Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar vi lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en bättre framtid. Vår bas är i Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen. ÅF – Innovation by experience.

Prenumerera