ÅF tecknar ramavtal med ledande telekomleverantörDan Grylling, Affärsområdeschef 08-657 16 73/ 070-635 56 73 Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26

ÅF tecknar nytt ramavtal med Ericsson gällande konsulttjänster inom Forskning och Utveckling. Avtalet löper på ett år.
"Vi ser fram emot ett fortsatt starkt och förhoppningsvis utökat samarbete med en av världens i särklass ledande aktörer inom telekom", säger Matz Axelsson, divisionschef för ÅFs division System.
ÅF har ett stort antal erfarna telekomkonsulter, och har flera pågående projekt till exempel inom utveckling och underhåll av 2G- och 3G system.
AB Ångpanneföreningen Informationsavdelningen

Om oss

ÅF är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur. Vi skapar hållbara lösningar för kommande generationer genom att förena människor och teknik. Vår bas är i Europa och våra affärer och kunder finns över hela världen. ÅF – Making Future.

Prenumerera