ÅF träffar partnerskapsavtal med ABBKärnan i konceptet och samarbetet är IT-plattformen, Aspect Integrator Platform, som både är en integrationsplattform och en utvecklingsmiljö.

- Ett starkt varumärke samt bred och djup ingenjörskompetens gör ÅF till en eftertraktad IndustrialIT partner. ÅFs vilja att satsa på tekniken bakom ABB IndustrialIT är en konceptuell framgång för vår del, säger Joakim Askviken, försäljningschef på ABB svensk försäljning.

Informationsavdelningen AB Ångpanneföreningen

För mer information: Anders Hallgren, sektionschef ÅF Industri & System Telefon: 021-16 45 45 / 070 795 73 09

Thomas Björklund, ABB Automation Technology Products Telefon: 070 - 255 99 45

Viktor Svensson, Informationschef ÅF Telefon: 08-657 12 01 / 070 657 20 26

Om oss

ÅF är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur. Vi skapar hållbara lösningar för kommande generationer genom att förena människor och teknik. Vår bas är i Europa och våra affärer och kunder finns över hela världen. ÅF – Making Future.

Prenumerera