ÅF vinner massa- och papperskontrakt i Tyskland


ÅFs uppdrag är indelat i två faser: del 1, projektdefinition, fram till februari 2008 då kontrakt med maskinleverantörerna ska vara klara och del två, projektgenomförande, efter Mercer International Incs styrelsemöte i februari 2008, fram till slutet av 2009. ÅF är idag en av världens ledande konsulter inom massa- & pappersindustrin. Informationsavdelningen AB Ångpanneföreningen ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har idag 3 500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

Om oss

ÅF är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur. Vi skapar hållbara lösningar för kommande generationer genom att förena människor och teknik. Vår bas är i Europa och våra affärer och kunder finns över hela världen. ÅF – Making Future.

Prenumerera