ÅF vinner massa- och papperskontrakt i Tyskland


ÅFs uppdrag är indelat i två faser: del 1, projektdefinition, fram till februari 2008 då kontrakt med maskinleverantörerna ska vara klara och del två, projektgenomförande, efter Mercer International Incs styrelsemöte i februari 2008, fram till slutet av 2009. ÅF är idag en av världens ledande konsulter inom massa- & pappersindustrin. Informationsavdelningen AB Ångpanneföreningen ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har idag 3 500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

Om oss

ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Sedan 1895 har vi bidragit till våra kunders utveckling och framgång.Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar vi lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en bättre framtid. Vår bas är i Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen. ÅF – Innovation by experience.

Prenumerera