Finansiella mål för ÅF-koncernen


ÅF skall över tid vara nettoskuldsatt. Nettoskulden skall ej överstiga 40 procent av eget kapital.
Det tidigare formulerade tillväxtmålet, som innebär att ÅF skall omsätta minst 5 miljarder kronor år 2010, ligger fast.
Informationsavdelningen AB Ångpanneföreningen För mer information: Jonas Wiström, VD 010-505 11 15/070-608 12 20 Viktor Svensson, Informationschef 010-505 12 01/ 070-657 20 26 ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har i dag 3500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

Om oss

ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Sedan 1895 har vi bidragit till våra kunders utveckling och framgång.Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar vi lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en bättre framtid. Vår bas är i Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen. ÅF – Innovation by experience.

Prenumerera