Förändring av antalet aktier och röster i ÅF AB

För mer information: 
Viktor Svensson, Informationschef +46 70 657 20 26


Minskningen av aktiekapitalet genom indragning av B-aktier, i enlighet med
beslut fattat av årsstämman 2012 för att motverka möjliga utspädningseffekter av
2012 års personalkonvertibel-program, fullbordades den 29 januari 2013.

Före minskningen av aktiekapitalet uppgick antalet aktier till 40 044 917 och
antalet röster till 54 524 801. Genom minskningen har antalet aktier och röster
minskat med 558 782. Efter minskningen uppgår antalet aktier till 39 486 135 och
antalet röster till 53 966 019.

Informationsavdelningen
ÅF AB

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. ÅF har idag 6 800 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår
verksamhet och våra kunder finns i hela världen.


Om oss

ÅF är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur. Vi skapar hållbara lösningar för kommande generationer genom att förena människor och teknik. Vår bas är i Europa och våra affärer och kunder finns över hela världen. ÅF – Making Future.

Prenumerera

Dokument & länkar