Dela

Om oss

AF Bostäder är ett av Sveriges största studentbostadsföretag med 6 000 bostäder i centrala Lund. Företaget äger, förvaltar och utvecklar bra och billiga bostäder åt aktiva Lundastudenter. Bostäderna ska vara trivsamma, långsiktigt hållbara och bidra såväl till Lunds utveckling som till en levande stadsbild.

Kontakt

 • Henrik Krantz
  AF Bostäder Tunavägen 39 C, 1tr, 223 63 Lund
  046-19 14 19
  +46 737-65 77 00
  https://www.afbostader.se/om-oss/ledning/
 • Citat

  Vi söker hela tiden nya vägar för att minimera vår miljöpåverkan, och erbjuda studenterna möjligheter till en hållbar vardag.
  Henrik Krantz, VD på AF Bostäder
  De nya tvättstugorna är också glädjande för alla som vill ha färre kemikalier i sin vardag.
  Staffan Jacobsson, chef för teknisk service på AF Bostäder
  Att prioritera nya studenter är unikt för Lund. När trycket är som störst, känns det extra viktigt att hjälpa dem som saknar alternativ på den redan tuffa bostadsmarknaden i Lund.
  Claes Hjortronsteen, Uthyrningschef AF Bostäder
  Ambitionen är att färdigställa nya bostäder för ytterligare ca 125 studenter varje år framöver. Just nu pågår två stora nybyggnadsprojekt, Marathon och första etappen av Nya Kämnärsrätten. Tillsammans kommer de att erbjuda boende för ca 700 lundastudenter när husen står färdiga 2019.
  Claes Hjortronsteen, Uthyrningschef AF Bostäder
  De flesta av våra bostäder byggdes under miljonprogrammets dagar då kvantitet ofta gick före kvalitet. Årets uppgörelse gör det möjligt för oss att fortsätta de senaste årens höga och nödvändiga upprustningstakt.
  Henrik Krantz, VD AF Bostäder
  Det finns en fortsatt brist på studentbostäder i Lund. Självklart skall AF Bostäder vara med och ta sitt ansvar.
  Henrik Krantz, VD AF Bostäder
  Fyrklöverhusen var för länge sedan en sinnrik lösning på studentbostadsbristen. Dessvärre var de inte konstruerade för långsiktig förvaltning och energianvändningen var mer än dubbelt så hög som i våra nybyggda hus. Nu har vi rivit området för att bygga upp det igen. De nya bostäderna blir dubbelt så många, de blir helt anpassade för moderna studenters behov och effektiva att förvalta. Dessutom halveras energianvändningen.
  Magnus Cederberg, fastighetsutvecklingschef på AF Bostäder
  I Lunds universitetsliv finns en tradition att hylla och närma sig det antika Grekland. Några exempel är Athen i AF Borgen och våra bostadsområden Sparta och Delphi. Inget är väl så inspirerande som att få sätta namn på ett helt nytt bostadsområde. Vi valde ”Marathon” för markera kopplingen till Akademiska Föreningen och AF Borgen. Men också för att Marathon handlar om uthållighet, en nödvändig egenskap när man ska utveckla billiga och ändamålsenliga bostäder till studenterna i Lund.
  Henrik Krantz, VD på AF Bostäder
  Marathon byggs med fokus på hållbarhet. Material och lösningar är valda för att minimera resursanvändningen i den framtida förvaltningen. Energianvändningen blir cirka 20 % lägre än nybyggnadskraven. All energi blir mer än 90 % förnyelsebar och 100 % förnyelsebar från 2020. Marathon producerar egen energi från solpaneler på taken och alla byggmaterial är fria från egenskaper som kan vara skadliga för miljö eller hälsa.
  Magnus Cederberg, fastighetsutvecklingschef på AF Bostäder
  Att prioritera nya studenter är unikt för Lund. När trycket är som störst, känns det extra viktigt att hjälpa dem som saknar alternativ på den redan tuffa bostadsmarknaden i Lund.
  Claes Hjortronsteen, försäljningschef på AF Bostäder
  Ambitionen är att färdigställa nya bostäder för ytterligare ca 125 studenter varje år framöver. Mot slutet av sommaren påbörjas två stora nybyggnadsprojekt, Marathon och första etappen av Nya kämnärsrätten. Tillsammans kommer de att erbjuda boende för ca 700 lundastudenter när husen står färdiga i början av 2019.
  Claes Hjortronsteen, försäljningschef på AF Bostäder
  Detta blir AF Bostäder 2.0, eftersom det är första gången vi bygger på helt ny mark sedan i början av 1970-talet. Vi har ägnat oss mycket åt förtätningar men här blir det alltså ett helt nytt område
  Henrik Krantz, VD AF Bostäder
  Som aktör på studentbostadsmarknaden måste vi vara innovativa och våga tänka annorlunda, ibland är det bättre att riva gamla energislukande byggnader och ibland fungerar en lösning som geoenergi
  Henrik Krantz, VD AF Bostäder
  Utvärderingen visar att konceptet inte i första hand är attraktivt på grund av lägenheternas hyresnivå utan för att det upplevs som en utmaning genom satsningen på hållbarhet och för att det tar sig an studenternas bostadsproblematik på ett nytt och annorlunda sätt
  Elisabeth Dalholm Hornyánszky, forskare Lunds universitet
  Vi är ett företag som fokuserar på nytänkande. Vi kände att vi hade ett tillfälle att visa hur man kan bygga effektivt, hållbart och smart för en viss kategori medborgare i samhället.
  Henrik Krantz, VD AF Bostäder
  AF Bostäder är en viktig aktör, både för studenter, Lunds universitet och kommunen. Det är viktigt att vi behåller initiativet i expansionsfrågor samtidigt som vi vårdar stiftelsens finanser på bästa sätt
  Pehr Andersson, ordförande för AF Bostäder
  Energianvändning har redan från början varit en prioriterad del av projektet Bokompakt. Vår ambition är att varje boende på Bokompakt ska använda mindre energi i sitt boende under ett år än vad som används för att ta sig från Lund till Stockholm med bil, enkel resa.
  Magnus Cederberg
  vi måste modernisera sättet vi erbjuder medier. Andelen hyresgäster som enbart använder sig av playtjänster och video on demand är lika stor som den grupp som tittar på vanlig TV
  Henrik Krantz. VD AF Bostäder
  Vi har länge känt att situationen är märklig. Som det fungerar idag så ska hyresvärden betala för att reklamfinansierade kanaler når hyresgästerna
  Henrik Krantz. VD AF Bostäder
  Dagens regler för nyproduktion tar inte hänsyn till att studentboendet används under en begränsad period. Våra hyresgäster försvinner vidare ut i livet efter ett par år och det är precis så det ska vara, därför vill vi visa att vissa undantag behövs för att vi ska hamna på rimliga hyror
  Henrik Krantz, VD AF Bostäder
  - Vi ser en fantastisk möjlighet här. Kostnaderna för underhåll och energiförbrukning i de här bostäderna är inte försvarbara. Kan vi dessutom nästan dubblera antalet bostäder och få in skolverksamhet i ett av Lunds hetaste områden så är fördelarna uppenbara
  Magnus Cederberg, utvecklingschef AF Bostäder
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp