ÅF AB: Finansiell rapportering och årsstämma 2015

 För mer information: Viktor Svensson, Informationschef  +46 70 657 20 26


ÅF kommer att publicera finansiella rapporter vid följande tillfällen under
2015. Bokslutskommuniké för 2014 års verksamhet 10 februari

 Delårsrapport januari-mars 2015      29 april

 Rapport från årsstämman          29 april

 Delårsrapport januari-juni 2015      13 juli

 Delårsrapport januari-september 2015   23 oktober
Årsstämman äger rum den 29 april på ÅFs huvudkontor.Informationsavdelningen
ÅF AB

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. ÅF har idag 7 250 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår
verksamhet och våra kunder finns i hela världen.
Om oss

ÅF Pöyry är ett ledande internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi skapar lösningar åt våra kunder utifrån ett hållbarhetsperspektiv och globala trender såsom urbanisering och digitalisering. Vi är mer än 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri och energi som arbetar globalt för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer. Making Future.

Prenumerera

Dokument & länkar