ÅF förvärvar Bygganalys AB

För mer information: 
Mats Påhlsson, Divisionschef      +46 70 534 64 00

Viktor Svensson, Informationschef +46 70 657 20 26ÅF förvärvar 100 procent av aktierna i teknikkonsulten Bygganalys. Företaget,
som grundades 1952, har en stark marknadsposition inom Byggekonomi och inom
projekt- och byggledning. Bygganalys har i dag 52 medarbetare - varav merparten
i Stockholmsregionen.

Bygganalys beräknas omsätta cirka 70 MSEK med god lönsamhet under 2012.
Köpeskillingen är överenskommen till 13 MSEK, samt en tilläggsköpeskilling
baserad på resultaten under 2012-2013.

Bygganalys, som kommer att integreras i division Infrastructure, både förstärker
och kompletterar divisionens tjänsteutbud.Informationsavdelningen
ÅF ABÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. ÅF har idag drygt 4600 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår
verksamhet och våra kunder finns i hela världen.Om oss

Om ÅF Pöyry ÅF Pöyry är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur. ÅF skapar hållbara lösningar för kommande generationer genom att förena människor och teknik. ÅFs bas är i Europa och dess affärer och kunder finns över hela världen. ÅFs nettoomsättning under 2018 uppgick till 13 975 miljoner kronor och bolaget hade 10 928 anställda experter i över 30 länder. Om Pöyry Pöyry är ett internationellt konsult- och ingenjörsföretag som tillhandahåller tjänster för energiproduktion, överföring och distribution, skogsindustri, bioraffinering och kemikalier, gruvindustri och metaller, infrastruktur samt vatten och miljö. Pöyry tillhandahåller smarta lösningar och arbetar med de senaste digitala innovationerna. Pöyrys nettoomsättning under 2018 uppgick till 580 miljoner euro och bolaget hade cirka 5 500 anställda experter på sina 120 kontor i 40 länder.

Prenumerera

Dokument & länkar