ÅF rekryterar Ulrika Lundgren som ansvarig för M&A

För mer information: 
Jonas Wiström, VD         +46 70 608 12 20

Stefan Johansson, CFO       +46 70 224 24 01

Ulrika Lundgren          +46 73 418 72 39

Viktor Svensson, Informationschef +46 70 657 20 26


ÅF har rekryterat Ulrika Lundgren till befattningen, VP, Head of Mergers &
Acquisitions. Ulrika, som tillträder tjänsten den 1 september, kommer att ingå i
ÅFs koncernledning.

Befattningen är ny inom ÅF-koncernen och markerar en fortsatt och långsiktig
satsning på tillväxt genom bolagsförvärv.

Ulrika Lundgren har lång erfarenhet av M&A och strategisk affärsutveckling och
kommer närmast från drygt fem år i försvars- och säkerhetskoncernen Saab AB.
Dessförinnan har hon arbetat på bland annat Gambro, Investor och Handelsbanken.

Informationsavdelningen
ÅF AB

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. ÅF har idag drygt 4600 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår
verksamhet och våra kunder finns i hela världen.Om oss

Om ÅF Pöyry ÅF Pöyry är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur. ÅF skapar hållbara lösningar för kommande generationer genom att förena människor och teknik. ÅFs bas är i Europa och dess affärer och kunder finns över hela världen. ÅFs nettoomsättning under 2018 uppgick till 13 975 miljoner kronor och bolaget hade 10 928 anställda experter i över 30 länder. Om Pöyry Pöyry är ett internationellt konsult- och ingenjörsföretag som tillhandahåller tjänster för energiproduktion, överföring och distribution, skogsindustri, bioraffinering och kemikalier, gruvindustri och metaller, infrastruktur samt vatten och miljö. Pöyry tillhandahåller smarta lösningar och arbetar med de senaste digitala innovationerna. Pöyrys nettoomsättning under 2018 uppgick till 580 miljoner euro och bolaget hade cirka 5 500 anställda experter på sina 120 kontor i 40 länder.

Prenumerera

Dokument & länkar