ÅF tecknar betydande konsultavtal med FMV

För mer information: 
Johan Olsson, Divisionschef       +46 70 249 00 75

Viktor Svensson, Informationschef +46 70 657 20 26ÅF, i samarbete med konsultbolagen Combitech och Sjöland & Thyselius, har vunnit
ett betydande ramavtal med Försvarets Materielverk.

Det totala värdet uppskattas till cirka 700 miljoner kronor. Avtalet avser tre
år, med möjlighet till förlängning med ytterligare fyra år.

I avtalet ingår att leverera konsulttjänster för Försvarsmaktens Ledningssystem,
framförallt kompetens kring systemlednings- och systemarbete som krävs i de
tidiga faserna av systemutveckling samt det arbete som är systemövergripande.

I ramavtalet ingår även stöd för planerings- och definitionsarbete.

Informationsavdelningen
ÅF AB

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. ÅF har idag drygt 4600 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår
verksamhet och våra kunder finns i hela världen.


Om oss

Om ÅF Pöyry ÅF Pöyry är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur. ÅF skapar hållbara lösningar för kommande generationer genom att förena människor och teknik. ÅFs bas är i Europa och dess affärer och kunder finns över hela världen. ÅFs nettoomsättning under 2018 uppgick till 13 975 miljoner kronor och bolaget hade 10 928 anställda experter i över 30 länder. Om Pöyry Pöyry är ett internationellt konsult- och ingenjörsföretag som tillhandahåller tjänster för energiproduktion, överföring och distribution, skogsindustri, bioraffinering och kemikalier, gruvindustri och metaller, infrastruktur samt vatten och miljö. Pöyry tillhandahåller smarta lösningar och arbetar med de senaste digitala innovationerna. Pöyrys nettoomsättning under 2018 uppgick till 580 miljoner euro och bolaget hade cirka 5 500 anställda experter på sina 120 kontor i 40 länder.

Prenumerera

Dokument & länkar