20 miljoner till forskning om arbetslivsinriktad rehabilitering inom kommuner och landsting

AFA Försäkring utlyser i samarbete med arbetsmarknadens parter inom kommuner, landsting och regioner ett 3-årigt FoU-program på totalt 20 miljoner kronor om arbetslivsinriktad rehabilitering.

- Det finns behov av både ny kunskap och nya metoder när det gäller frågor kring arbetslivsinriktad rehabilitering och återgång i arbete, säger Maj-Charlotte Wallin, VD för AFA Försäkring. Det är tänkt att forskningsprojekten ska vara konkreta och arbetsplatsnära för att snabbt kunna nå ut till berörda inom kommun- och landstingssektorn. - Det kan till exempel röra sig om metoder som ger chefer och organisationer bättre förutsättningar att kunna arbeta med tidiga insatser för att förhindra nedsatt arbetsförmåga och med åtgärder för hållbar återgång i arbete, säger Hans Augustson, avdelningschef FoU-beredningen. Ett annat område är ökade kunskaper om rörlighet och arbetsbyte som en del av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Det övergripande syftet med FoU-programmet ”Arbetslivsinriktad rehabilitering” är att genom forskning och utveckling ta fram metoder och arbetssätt för att förbättra den arbetslivsinriktade rehabiliteringen inom kommuner och landsting. På så sätt ska FoU-programmet bidra till både en varaktig arbetsförmåga och en snabb och hållbar återgång i arbete för de anställda. Utlysningen av FoU-programmet riktas främst till forskare, men även praktiker eller andra utanför forskarsamhället som vill söka medel kan göra detta under förutsättning att det sker i samarbete med forskare. Utlysningen sker i två steg. I det första steget ska sökande komma in med en idéskiss. Skissen ska vara inlämnad senast den 15 september 2009. Mer information finns på www.afaforsakring.se/fourehab

Om oss

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Prenumerera

Dokument & länkar