Chefer i skottlinjen – mobbning på arbetet

Debatten om mobbning på arbetsplatsen handlar oftast om mobbade medarbetare. Det finns en föreställning om att chefer är de som mobbar, inte de som utsätts för mobbning. Den 21 februari presenteras resultatet från forskningsprojektet Chefer i skottlinjen vid ett seminarium på AFA Försäkring. 

Studien Chefer i skottlinjen har letts av Christina Björklund, docent i ekonomisk psykologi på Karolinska Institutet, och finansierats av AFA Försäkring. Studien lyfter fram chefernas upplevelse av att själva vara utsatta för mobbning och aspekten av att anklagas för att vara den som mobbar. Den grundar sig på enkätsvar från 18 000 chefer om psykosociala arbetsmiljön och hälsa samt 22 djupintervjuer.

Resultatet visar att 3,2 procent av Sveriges chefer utsätts för mobbning och att det förekommer i alla sektorer. Män i lägre chefsposition och kvinnor i högre chefsposition i den offentliga sektorn är särskilt utsatta. Tydliga mönster visar att det ofta handlar om erfarna chefer som är nya i sin roll i en arbetsgrupp eller på en arbetsplats. Andra mönster som framkommer är otydliga strukturer på arbetsplatserna och att det saknas kunskap, erfarenhet och rutiner för att hjälpa mobbade chefer.

På seminariet ger Christina Björklund konkreta tips på hur arbetsgivare kan upptäcka och hantera mobbning för att stödja utsatta chefer. Hon lyfter också problem kopplade till kränkande särbehandling och trakasserier.

Dokumentation från seminariet publiceras i efterhand på vår webbplats.

Välkommen!
Michel Normark
Chef Partsrelationer och försäkringsvillkor, AFA Försäkring

 

Tid: onsdag 21 februari kl. 08:30­–12:00.

Plats: AFA Försäkring, Klara Södra Kyrkogata 18.

Kontakt: Camilla Hagblom, projektledare AFA Försäkring, 08-696 48 42, 073-366 48 42, camilla.hagblom@afaforsakring.se.

Media hälsas välkomna att närvara vid seminariet. Anmälan görs till afaseminarier@afaforsakring.se.

Om oss

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar 4,7 miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Prenumerera

Media

Media