"Hot och våld" och "Vård i annans hem" - två preventionsprojekt

“Hot och våld” och “Vård i annans hem” På uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan så genomför AFA Försäkring två preventionsprojekt - ”Hot och våld” och ”Vård i annans hem”

- Bakgrunden till projekten är att vi i vår skadestatistik kan utläsa att våld och hot om våld samt vård i annans hem är två vanliga skadeområden. Det finns också ett betydande mörkertal när det gäller anmälningar, säger Jan Grönlund, vice VD AFA Försäkring. Syftet med projekten är på lång sikt minska antalet arbetsskador, arbetsolyckor och arbetssjukdomar inom dessa områden. Hot och våld AFA Försäkrings skadestatistik visar att våld och hot om våld är vanliga skadeorsaker inom vård- och omsorg, socialtjänsten och skolan. Troligtvis finns det även ett betydande mörkertal. Projektets syfte är att skapa bättre rutiner och arbetssätt för att kunna hantera och förebygga hot och våld på arbetsplatsen. Man vill även uppnå ökad kunskap och förmåga hos individen att hantera hot- och våldsituationer. Förhoppningen är att det i sin tur ska leda till färre hot- och våldrelaterade incidenter och olycksfall samt minskad sjukfrånvaro i de deltagande organisationerna. Följande sex arbetsplatser deltar i projektet: Sahlgrenska Universitetssjukhuset (ambulanssjukvård), Mälarsjukhuset (psykiatri), Nybro kommun (äldreomsorg), Nynäshamns kommun (skola), Lärjedalens stadsdelsförvaltning - Göteborg (individ- och familjeomsorg) och Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning - Stockholm (funktionshinder). Vård i annans hem I AFA Försäkrings statistik kan man avläsa en koppling mellan vård i annans hem och arbetsrelaterade skador och sjukdomar. Projektet vänder sig mot yrkesgrupper som arbetar inom hemtjänst och personlig assistans och ska resultera i ett processverktyg. Verktyget ska fungera som ett stöd i dialogen om hur man uppnår en bättre arbetssituation samt stimulera till handling på olika organisatoriska nivåer. Projektet organiseras i sex lokala delprojekt: Arvika kommun, Askim stadsdelsförvaltning (Göteborgs stad), Munkfors kommun, Mölndals stad, Skärholmen stadsdelsförvaltningen (Stockholms stad) och Älvsjö stadsdelsförvaltning (Stockholms stad) Följande organisationer står bakom preventionsprojekten ”Hot och våld” och Vård i annans hem”: Sveriges Kommuner och Landsting, Kommunal, Teaterförbundet, Akademikerförbundet SSR, Sveriges Läkarförbund, Vårdförbundet, AkademikerAlliansen, Lärarförbundet, Sveriges Skolledarförbund, Lärarnas Riksförbund, SKTF, Pacta, Ledarna och AFA Försäkring Mer information om de båda projekten finns på Preventionsprojekt - suntliv.nu Läs även rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2009 För ytterligare information kontakta: Annika Nilsson , Projektledare Hot och våld, AFA Försäkring, 08-696 48 89, 0708-939 589, annika.nilsson@afaforsakring.se Lisa Markström Projektledare Vård i annans hem, AFA Försäkring, 08-696 48 24, 0708-939 566, lisa.markstrom@afaforsakring.se Rolf Eriksson, pressansvarig , AFA Försäkring, 08- 6964816, 0708-939577, rolf.eriksson@afaforsakring.se AFA Försäkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsbrist, dödsfall och arbetsskada. Vi administrerar avtalsförsäkringar, bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi förvaltar cirka 200 miljarder kronor och har drygt tre miljoner försäkrade i privat näringsliv, kommuner och landsting. En viktig del av verksamheten är också att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Om oss

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Prenumerera

Dokument & länkar