Kvinnor långvarigt sjukskrivna nästan dubbelt så ofta som män

Det finns stora skillnader i sjukskrivningsfrekvens mellan kvinnor och män, även inom samma yrken. Det konstaterar man på AFA Försäkring, där statistiken visar tydliga skillnader mellan könen när det gäller långvarigt sjukskrivna.

– Vi kan se att i vissa yrken är kvinnor långvarigt sjukskrivna nästan tre gånger så ofta som män. Detta gäller för exempelvis restaurang- och storköksarbete, barnskötare och fridsledare med flera. Även bland brevbärare och tidningsdistributörer kan man se denna skillnad, säger Andreas Ek, analytiker på AFA Försäkring.

Skillnaderna mellan könen när det gäller långvarigt sjukskrivna är minst inom betong-, bygg och anläggningsarbete och bland fastighetsskötare, expeditionsvakter och renhållningsarbetare. Även om skillnaderna är mindre inom dessa yrkesgrupper så är kvinnor fortfarande långvarigt sjukskrivna drygt 20 procent oftare än män även där. Totalt sett är skillnaden mellan långvarigt sjukskrivna kvinnor och män desto större.

– Tittar man på samtliga yrkesgrupper som är sjukförsäkrade hos AFA Försäkring, är kvinnor långvarigt sjukskrivna drygt 80 procent oftare än män, konstaterar Andreas Ek.

Siffrorna avser sjukskrivningar längre än 90 dagar per 1 000 sysselsatta år 2014. I slutet av maj utkommer en ny version av rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro med sjukskrivningssiffror för 2015.

Mer information:
Andreas Ek, analytiker/statistiker, AFA Försäkring,
0708-15 63 40, andreas.ek@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring, 
0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se

 

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.
www.afaforsakring.se

Om oss

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Prenumerera

Dokument & länkar