Må bättre av jobbet – ny temaserie på Suntliv.nu

Arbete ska inte bara vara ofarligt - det ska vara hälsofrämjande. Må bättre av att jobba, alltså! Är det möjligt? Och hur gör man? Om det handlar suntliv.nu:s nya temaserie ”Må bättre av jobbet?” som startar idag.

Fruktkorgar, gympa och annan friskvård i all ära – men vad är det i själva arbetet som, i bästa fall, kan få oss att bli friskare? I tio år har allt fler pratat om ”arbetets friskfaktorer” och ”den hälsofrämjande arbetsplatsen”. Men hur ser det ut i praktiken? Detta ska suntliv.nu vända och vrida på i den nya temaserien. Det finns ett drygt dussin friskfaktorer som i olika variationer ofta återkommer: redaktionen har valt dessa fem:

1: Kommunikation & gemenskap
Hur människor pratar och umgås och utbyter information med varann på jobbet, uppåt och nedåt och åt sidan.

2: Delaktighet & inflytande
Hur alla får och kan vara med i frågor som har med arbetet att göra - och blir tillfrågade och lyssnade på.

3: Ledarskap & skapande av sammanhang
Hur cheferna leder, styr och organiserar.

4: Arbetsorganisation & medarbetarskap
Hur varje medarbetare ser sin roll och sitt handlingsutrymme – och möjligheter att växa och utvecklas.

5: Arbetets krav & resurser
Vilken arbetsbörda de anställda har, med lagom belastning så väl fysiskt som psykiskt

De fem kommande veckorna undersöker Suntliv.nu en friskfaktor per vecka. Vi låter forskare, arbetsmiljöansvariga och anställda i kommuner och landsting berätta om erfarenheter av att arbeta med dessa friskfaktorer i vardagen, med sikte på ett arbete som inte bara är ofarligt utan till och med bidrar till att personalen blir friskare. Må bättre av jobbet, helt enkelt!

Mer information:
Mats Utbult, redaktör Suntliv.nu, 08-696 48 17, mats.utbult@afaforsakring.se

Rolf Eriksson, presschef AFA Försäkring, 08-696 48 16, 0708-93 95 77, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Suntliv.nu är en webbplats om arbetsmiljö och hälsa för kommuner, landsting, regioner och Pacta företag. Webbplatsen drivs av AFA Försäkring på uppdrag av Sveriges Kommuner och fackliga organisationer i samverkan. Suntliv.nu vann 2011 års Web Service Award i kategorin Information & Service. www.suntliv.nu

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Om oss

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar 4,7 miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Prenumerera

Dokument & länkar