Nanomaterial på arbetsplatsen – små partiklar, olika effekter

Vad är nanomaterial? Vilka exponeringar och hälsorisker kan förekomma? Hur bedömer man riskerna? Hur kan man kontrollera dem? Under ett spännande halvdagsseminarium 29 maj med fokus på nanomaterial och arbetsmiljö, delar vi med oss av forskningsprojekt som fått anslag från AFA Försäkring.

Den framväxande nanoteknolgin möjliggör tillverkning av produkter med speciella och nya egenskaper. Tillverkade nanomaterial har börjat användas i allt större utsträckning och för allt fler applikationer inom bland annat tillverkningsindustrin, byggsektorn och medicin. De förekommer också i hygienartiklar. Men nanomaterialen har inte bara fördelar, de kan också innebära nya hälsorisker.

Vissa nanomaterial, exempelvis titandioxid har andra hälsoeffekter än när samma material förekommer som större partiklar. För de allra flesta nanomaterial bygger kunskapen om hälsoeffekter enbart på cell- och djurstudier. Några gränsvärden eller gemensamma riktvärden finns ännu inte i Sverige. Det finns därför ett behov av att bedöma och hantera detta.

Under detta halvdagsseminarium får vi en inblick i hur man kan mäta förekomst av nanopartiklar och hur man kan göra riskbedömningar. Svårigheterna med både att mäta förekomsten av dessa extremt små partiklar och bedöma riskerna kommer att belysas och vi får exempel på åtgärder som minskar exponeringen.

Media hälsas välkomna att närvara vid seminariet

Anmälan för journalister görs till presskommunikatör Linda Harling: linda.harling@afaforsakring.se senast måndag 28 maj.

Är du inte journalist men är intresserad av att delta på seminariet, hör av dig till: fou@afaforsakring.se

Tid: Tisdag 29 maj kl. 9.00–12.15
Frukost från kl. 08.30. Halvdagen avslutas med mingellunch kl. 12.15.

Plats: AFA Försäkring, Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm

Se hela programmet här

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.
www.afaforsakring.se

Taggar:

Om oss

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar 4,7 miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Prenumerera

Dokument & länkar