Ny analysmetod ska minska belastningsskador i byggbranschen

Byggnadsarbetare har under lång tid varit bland de yrkesgrupper som haft flest arbetsskador. AFA Försäkring ger 600 000 kronor till Linda Rose vid KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, för att studera och vidareutveckla en analysmetod som visar samband mellan belastningsfaktorer, återhämtning, risk och produktionstid.

Mellan 3000 – 4000 byggnadsarbetare blir varje år långtidssjuksskrivna och många av dem slutar arbeta i förtid. Många av dessa byggnadsarbetare drabbas av belastningsskador av olika slag. De främsta faktorerna för att utveckla belastningsskador hör ihop med belastningens storlek och art, arbetsställningen, hur länge man utsätts för belastningen och den tid man har att återhämta sig.

Linda Roses projekt ska vidareutveckla analysverktyget Ergo-Index. Analysen ska göra det möjligt att välja produktionsmetoder som minskar den fysiska belastningen och risken att utveckla belastnings¬skador i kombination med god produktionsekonomi. Ergo-Index metoden har redan tillämpats i byggbranschen och i bilindustrin i Nord-Amerika. I denna studie ska metoden tillämpas på några typiska arbetsmoment i byggbranschen och samlas i en exempelbank som ska finnas på Internet.

- Det är svårt att uppskatta skaderisker och ofta svårt att motivera för förbättringar i arbetsmiljön. Med metoden Ergo-Index kan man både bedöma fysisk belastning och därmed få en riskbedömning av en speciell arbetsuppgift och dessutom bedöma tidsåtgång inklusive tid för återhämtning . Därmed kan man bedöma de produktionsekonomiska effekterna och metoden kan även användas för att jämföra olika arbetssätt och därmed välja det lämpligaste, säger Linda Rose, universitetslektor i ergonomi vid KTH. Ergo-Index metoden kan även vara ett stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet och underlätta prioriteringar i arbetet med skadeprevention.

För ytterligare information kontakta:
Linda Rose, Tekn.dr, Universitetslektor i ergonomi vid KTH (KTH STH) 08-790 94 96, linda.rose@sth.kth.se
Hans Augustson, avdelningschef FoU-beredningen , AFA Försäkring, 08 6964854, hans.augustson@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, pressansvarig , AFA Försäkring, 08-6964816, 0708-939577, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Om oss

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Prenumerera

Dokument & länkar