Nya kunskapsöversikter om arbete i varma miljöer

Nu börjar sommarvärmen komma, vilket påverkar personer med tungt utomhusarbete. Kan man bli sjuk av att arbeta i hetta och varma miljöer? Under AFA Försäkrings seminarium den 13 juni presenterades två nya kunskapsöversikter om arbete i varma miljöer.

– Värmeböljor kan dyka upp relativt oväntat. Då hinner man inte acklimatisera sig eller ändra rutiner tillräckligt snabbt. De första 1–4 exponeringsdagarna brukar därför innebära störst risk för värmeskador, säger Kalev Kuklane, universitetslektor vid institutionen för Ergonomi och aerosolteknologi på Lunds universitet, som under seminariet presenterade den nya kunskapsöversikten "Värmestress i arbetet".

Hetta i arbetsmiljön och den värmestress som skapas är ett välkänt fenomen i vissa industriella miljöer såsom stålverk och gjuterier. Där är arbetsmiljön varm året runt. Men en arbetsmiljö kan även påverkas tillfälligt av klimat och andra mindre kända faktorer. Till exempel kan arbeten som innebär att skyddskläder måste användas ge ökad värmestress, även vid måttligt förhöjd omgivningstemperatur.

– Varmare klimat och värmeböljor kan påverka bredare grupper av arbetare väldigt direkt. Det kan handla om trädgårdsarbete eller arbete vid vägbyggen utomhus under sol. Hög arbetsintensitet ökar på värmen ytterligare. Men även indirekt värmepåverkan kan ske för personer som jobbar i exempelvis ett varmt kontrollrum eller om förutsättningarna för återhämtning efter arbetsinsatsen i en sådan arbetsmiljö är begränsad, säger Kalev Kuklane.  

Bengt Järvholm, professor i yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet, redogjorde för kunskapsöversikten "Värmebelastning i arbetet vid nedsatt hälsa", som kommer i augusti. Han berättar att personer med vissa sjukdomar som är relativt vanligt förekommande i arbetslivet, är särskilt känsliga för värmestress.

– Det kan handla om sjukdomar som till exempel hjärt-lungsjukdom, njursjukdom, multipel scleros (MS) och diabetes. Personer med dessa sjukdomar har mycket mindre tolerans mot värme. Dessutom visar forskningen att vissa läkemedel kan öka känsligheten ytterligare, likaså alkohol, säger Bengt Järvholm.

Mer information
Se mer om seminariet på afaforsakring.se/nyhetsrum

Kontakt: Kalev Kuklane, universitetslektor, Ergonomi och aerosolteknologi vid Lunds universitet: 073-369 75 49, kalev.kuklane@design.lth.se
Bengt Järvholm, professor i yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet: 090-785 22 41, bengt.jarvholm@umu.se  
Linda Harling, presskommunikatör AFA Försäkring: 0730-96 35 12 linda.harling@afaforsakring.se

Forskningsstöd: AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.
www.afaforsakring.se

Taggar:

Om oss

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar