PÅMINNELSE - Inbjudan - Sveriges största undersökning om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro

Den 4 juni presenterar AFA Försäkring sin årliga rapport om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro i Sverige. Rapporten är den mest heltäckande i sitt slag.

Under presskonferensen redovisas bland annat de farligaste jobben, de vanligaste orsakerna till allvarliga olycksfall, utvecklingen av arbetsskador och långa sjukfall, köns- och åldersskillnader samt vilka diagnoser som ligger bakom de långa sjukfallen. Nytt i årets rapport är en mer utförlig analys av olika typer av fallolyckor, olyckor med truck och hot och våldskador hos poliser, väktare och försäljare. Analyserna har skett med hjälp av så kallad textmining (analys av fritext i ett beskrivet skadeförlopp) som ger en mer detaljerad information om vilka situationer som leder till skador. Rapporten bygger på AFA Försäkrings skadestatistik. Media välkomnas till presentationen. Även representanter för arbetsgivar- och fackförbund samt branschförbund inom både privat och offentlig sektor är inbjudna. Datum: Torsdagen den 4 juni Tid: 9.00- 10.30 (Kaffe och smörgås serveras från klockan 8.30) Adress: AFA Försäkring Klara Södra Kyrkogata 18 106 27 Stockholm Lokal: Hörsalen Vänligen e-posta din anmälan till rolf.eriksson@afaforsakring.se För ytterligare information kontakta: Rolf Eriksson, pressansvarig, AFA Försäkring, 08-696 48 16, 0708-93 95 77 Anna Sjödin, kommunikatör, AFA Försäkring, 08-696 44 40, 0709-74 01 35 AFA Försäkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsbrist, dödsfall och arbetsskada. Vi administrerar avtalsförsäkringar, bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi förvaltar cirka 200 miljarder kronor och har drygt tre miljoner försäkrade i privat näringsliv, kommuner och landsting. En viktig del av verksamheten är också att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Om oss

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Prenumerera

Dokument & länkar