Pressinbjudan: Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv

Det moderna arbetslivet kännetecknas av förändring, komplexitet och snabb teknologisk utveckling, ofta kombinerat med ökade kostnader och minskande resurser. Vad innebär det för ledare och hur upplever de ledarskapet i förhållande till sin egen hållbarhet? Forskning inom området presenteras 19 september på AFA Försäkring.

Ett arbetsliv med osäkra och oförutsägbara förhållanden skapar stress för både ledare och medarbetare. Mot bakgrund av denna utveckling framstår rollen som ledare i dagens arbetsliv som allt mer betydelsefull. Samtidigt visar undersökningar att stressen bland chefer ökar och att omsättningen på chefer i Sverige är hög.

Den 19 september presenterar Christin Mellner resultatet av sitt forskningsprojekt Hållfast – Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv vid ett seminarium hos AFA Försäkring. Projektet fokuserade på frågeställningar som:

  • Vilka förutsättningar har ledare i dagens arbetsliv att kunna upptäcka och motverka stress och ohälsa hos medarbetare som i hög grad jobbar flexibelt, dvs att leda i gränslöst arbete?
     
  • Hur ser ledares egna förutsättningar och behov ut för att kunna, orka och vilja leda i ett föränderligt arbetsliv?
     
  • Vilka faktorer på individ-, arbetsplats- och organisationsnivå hjälper/stjälper ledare i deras roll?

Christin Mellner är fil dr och forskare i arbets- och organisationspsykologi vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet och har precis avslutat ett 3-årigt forskningsprojekt om hållbart ledarskap under det moderna arbetslivets förutsättningar. Projektet har finansierats av AFA Försäkring.

Media hälsas välkomna att närvara vid seminariet.

Anmälan för journalister görs till presskommunikatör Linda Harling: linda.harling@afaforsakring.se senast måndag 18 september.

Välkommen!

Tid: Tisdagen 19 september kl. 08.30–10.00 Vi serverar kaffe och smörgås från kl. 08.00.

Plats: AFA Försäkring, Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm

Om AFA Försäkrings forskningsstöd:
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.
www.afaforsakring.se

Taggar:

Om oss

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar