Träriket Hässleholm nästa för träbranschens arbetsmiljöbuss

Nu fortsätter ”arbetsmiljöbussen” sin turné bland landets trä- och möbelföretag. Bussen, som är utrustad med verktyg och metoder för att förbättra arbetsmiljön och öka produktionen i träbranschen, besöker Hässleholmsregionen vecka 41 och 43. Media välkomnas att besöka bussen från och med den 10 oktober.

Först ut i ”buss-projektet” var Tibro. Sen följde trä- och möbelföretagstäta Nässjö och Vetlanda. Nu står företag i nätverket Träriket i Hässleholm på tur. Intresset har varit stort, besöksschemat är fullt sedan länge. ” En katalysator för arbetsmiljöarbete” Arbetsmiljöbussen tillhandahåller experthjälp och informerar om förbättringsmetoder och verktyg som förbättrar arbetsmiljön och hälsan i trä- och möbelindustrin. Metoderna fokuserar på belastningsergonomi, riskhantering och stressrelaterad ohälsa, kopplat till produktivitet. Man visar även goda exempel från företag där dessa verktyg och metoder skapat både tillväxt och goda arbetsvillkor. - Arbetsmiljöbussen har fungerat som en katalysator för arbetsmiljöarbetet. Efter bussbesöket har många företag börjat arbeta med att skapa säkra arbetsplatser, säger Joakim Lindberg, projektledare, AFA. Nytt angreppssätt Med bussen nås företag som det kan vara svårt att få kontakt med, till exempel branschens många småföretag. De saknar ofta både ekonomiska och personella resurser för att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. Att aktivt söka upp företag är ett nytt sätt att angripa arbetsmiljöproblemen. - Våra erfarenheter från både Tibro och Nässjö/Vetlanda är mycket positiva. Bussen främjar direktkontakt och erfarenhetsutbyte, säger Mats Karling, projektledare IVF Industriforskning och utveckling AB. Träindustrin – Sveriges farligaste bransch Färsk statistik från AFA visar att träindustriarbetare löper sex gånger högre risk jämfört med genomsnittet att drabbas av ett allvarligt arbetsolyckfall. Risken att de drabbas av en invalidiserande arbetsolycksfall är tio gånger högre jämfört med genomsnittet. Arbetsmiljöbussen är en del av utbildningsprojektet Vinnande Arbetsliv, som är ett samarbete mellan Trä- och möbelindustriförbundet, Skogs- och Träfacket, lokala nätverk i träindustrin, IVF Industriforskning och utveckling AB samt försäkringsorganisationen AFA. Tillsammans med trä- och möbelföretag har AFA utformat en metod för systematiskt arbetsmiljöarbete för småföretag. Projektet är en del i parternas arbetsmiljöprogram Bättre arbetsmiljö och hälsa som drivs av AFA. Vinnande arbetsliv har bjudits in för att visa på sambandet arbetsmiljö och produktion. Bussens schema vecka 41 Måndag 10 oktober Fm Snickaregården Glimåkra AB, Glimåkra Herbert Seipp, 044-424 25 Em Yngsjö Snickeri AB, Yngsjö Arne Alvemarker, 044-23 23 34 Tisdag 11 oktober Fm Diedenporten AB, Broby Stefan Sigesgård, 044-407 55 Em Lönsboda Woodform AB, Lönsboda Bertil Gustafsson, 0479-202 10 Onsdag 12 oktober Fm Rhino Wood & Plastic Processing Sweden AB, Knislinge Kenneth Hedman, 044-697 00 Em LT Snickerier AB, Glimåkra Lars Larsson, 044-425 39 Torsdag 13 oktober Fm Glimakra Akvamatik AB, Glimåkra Jan Helmbring, 044-454 00 Em Fönsterspecialisten i Lönsboda AB, Lönsboda Malin Almqvist, 0479-210 20 Fredag 14 oktober Fm Bröderna Johanssons Träförädling AB, Osby Bengt Karlsson, 0479-144 10 Em Åhmans i Åhus AB, Åhus Henning Beyer, 044-28 99 05 För information och frågor kring att besöka bussen, kontakta Mats Karling, projektledare IVF Industriforskning och utveckling AB, 031-706 61 75, 0707-80 61 75 Joakim Lindberg, projektledare AFA, 08-696 45 91, 0708-93 95 01 Georg Gärdh, ansvarig för nätverket Träriket, 0451-38 73 73

Om oss

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar 4,7 miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Prenumerera

Dokument & länkar